Stäng
mars 12, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Flyktingläger för syriska flyktingar i Libanon. Foto: Tomas Härenstam / TT

Folkrättsexperter varnar Sverige

16 svenska folkrättsexperter är oroade över Sveriges politik. Anledningen? Våra politiska partier försöker hitta ”kryphål” i flyktingkonventionen.

Folkrättsexperterna skriver på DN Debatt att de ser en farlig utveckling, där FN:s konvention inte bara hotas av högerpopulistiska partier, utan även av etablerade partier.

Ett exempel de tar upp är de danska Socialdemokraterna. De föreslår att det inte ska vara möjligt att söka asyl i Danmark, och att deras riksdag ska fastställa hur många ”icke-västliga” invandrare som Danmark ska ta emot varje år. De flyktingar som ändå tagit sig till Danmark ska skickas iväg till andra länder eller tas om hand av FN.

Det är åsikter som bara Sverigedemokraterna skriver under på i vårt land, men både Moderaterna och Kristdemokraterna har uttryckt liknande politiska förslag, om än inte med samma klartext.

I artikeln skriver experterna följande som svar på förslaget att begränsa ”icke-europeiska” flyktingar:

”Att behandla människor olika utifrån deras härkomst strider förstås inte bara mot grundläggande etiska normer utan också mot grunderna för diskrimineringsförbuden i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och EU-rätten.”

Men det mest skrämmande i texten är att det faktiskt är nödvändigt med en sådan påminnelse: att människovärdet inte förändras beroende på härkomst.

Även om vi chockeras av de danska Socialdemokraterna är frågan vilken väg våra socialdemokrater och resten av partierna tar i Sverige. Nu pratar sällan någon politiker om att stå upp för internationell rätt, snarare är det vanligare att flirta med högerpopulismen.

Låt våra folkrättsexperters oro smitta av sig även på våra partier, för det är mycket mer än valet i september som står på spel.

Sök på Politism.se