Stäng
april 24, 2018
Kata Nilsson, praktikant
Annika Strandhäll (S) behöver visa att regeringen tar frågan om sjuktalen på allvar. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Fler avslag gör människor fattigare – inte friskare

Riksrevisionen har undersökt vilka effekter ett ökat antal nekanden av sjuk- och aktivitetsersättning gett, rapporterar SVT. Det som har framkommit i den nya rapporten är att avslagen ger negativa följder både på människors ekonomi och hälsa. Rapporten visar att många av de som nekats sjukersättning inte kommit i arbete och därmed fått försämrad ekonomi.

Regeringen har förvisso tagit bort den tidsbegränsning som innebar att folk helt sonika blev utförsäkrade. Det är bra. Men förhoppningsvis blir denna rapport ändå en spark i rumpan på dem. För de har samtidigt ställt hårdare krav på Försäkringskassan att sänka sina kostnader – vilket resulterar i fler avslag.

Socialminister Annika Strandhäll (S) menar att det långsiktiga målet är att ha så låga sjuktal som möjligt. Då måste vi ha ett samhälle som förebyggande arbetar för att folk inte ska bli sjuka. Men också ett flexibelt sysselsättningssystem så att så få som möjligt hamnar i långtidssjukskrivningar eller i sjuk- och aktivitetsersättning.

Därför är det skamligt av regeringen att hålla fast vid kravet på Försäkringskassan: att kostnaderna till varje pris ska ned. För det är inte Försäkringskassan som gör någon sjuk eller frisk. De kan bara ge stöd eller avslag åt de som faktiskt blir det.

Ansvaret ligger på alla aktörer i samhället. Facken måste ställa ännu hårdare krav i sin kamp för god arbetsmiljö för de som arbetar. Cheferna måste förstå att den långsiktiga förlusten av att pressa sina anställda att slita ut sig trots att utmattningens varningsklockor ringer är större än den kortsiktiga. Inom offentlig sektor har politiken verkligen makt att förändra. Ett exempel är att skjuta in medel för att kunna ha färre barn per vuxen, och på så vis minska risken för utbrändhet bland förskollärare.

Regeringen behöver visa att man tar frågan om sjuktalen på allvar genom större och mer riktade resurser för att förebygga att allt fler personer blir sjuka, både på kort sikt och när det gäller långtidssjuka. Alla som kan arbeta ska givetvis arbeta. Men att bara kräva av Försäkringskassan att kostnaderna sänks är helt enkelt en genomskinlig quick fix för att snygga till siffrorna.

Sök på Politism.se