Stäng
november 5, 2013
Eric Rosén, chefredaktör

FLASH: Unga gillar trygga jobb

Myten om att unga inte är intresserade av riktiga jobb, inte vill ha tillsvidareanställning, inte vill ha fast lön och inte vill ha trygghet sprids ständigt av borgerliga opinionsbildare och politiker som vill hitta en framgångsrik argumentation när de säljer in sämre villkor och lägre löner för unga som en lösning på arbetslöshetsproblematiken.

Den bilden stämmer förstås inte och det är alltid bra när det påvisas på nytt, så att vi inte diskuterar ungdomars inställning med vanföreställningar som grund.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se