Stäng
oktober 22, 2013
Eric Rosén, chefredaktör

Filippa Reinfeldts instagrambeteende anmäls

Moderata sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldts instagramkonto är redan ökänt. Nu visar det sig dessutom att hon kanske struntar i offentlighetsprincipen genom att hon blockerar vissa användare från tillgång till kontot, personer som säger emot henne. Åtminstone är landstinget nu JO-anmält för detta, sedan Reinfeldt blockat Anders Ljung. Han påpekar att hon faktiskt instagrammar på arbetstid och att materialet därmed borde omfattas av offentlighetsprincipen.

Politism vågar inte spekulera i hur justitieombudsmannen kommer att hantera ärendet men vi tycker definitivt att det är synd och skam om inte alla väljare får ta del av det fenomen som är Filippa Reinfeldts instagramkonto.

bild

Sök på Politism.se