Stäng
april 25, 2018
Eric Rosén, chefredaktör

Farlig faktakoll från Faktiskt.se

SVT, SR, DN, SvD och Kit har startat en gemensam ”faktakoll” som ska plocka upp och slå fast vad som är sant om olika påståenden under valrörelsen. Faktiskt.se heter den.

Ett av de första påståenden som granskas är kritiken mot alliansens förslag om sänkta ingångslöner för vissa grupper. Den som går in på Faktiskt.se möter då denna rubrik:

Skärmavbild 2018-04-25 kl. 09.23.18

Klickar man når man en artikel hos SVT Nyheter som försöker reda ut vad Moderaterna anklagas för och vad som stämmer. Att medierna försöker förklara politiken, och invändningarna emot den, och avfärdar uppenbara lögner är naturligtvis bra. Det är en del av jobbet.

Men den rubrik som syns ovan saknar faktiskt täckning.

Det är allvarligt. Inte bara för att man formulerat en missvisande rubrik i en satsning som lovar att leverera sanningar. Utan också för att den här typen av definitiva facitsvar naturligtvis används flitigt av de olika politiska aktörerna under valrörelsen.

Som jag redogör för i en tidigare text så vill Moderaterna absolut se sänkta löner. De vill sänka ingångslöner (ja, det är också löner!), de vill göra och har gjort politiska förändringar som syftar till att sänka den så kallade ”reservationslönen” (genom att försämra villkoren för en arbetslös ska samma arbetslöse person acceptera en lägre lön när hen erbjuds jobb) och de har över huvud taget en politik som syftar till att hålla lönerna nere.

När jag skriver detta gör jag det för att jag menar att det är sant. Men jag gör det också som opinionsjournalist på en sajt som är öppen och tydlig med att vi står till vänster och att vi argumenterar utifrån den utgångspunkten. Jag försöker att underbygga mina sakpåståenden, samtidigt som jag också är tydlig med att en hel del argument är ideologiska, där det inte finns en absolut ”sanning” utan handlar om vilken värld man vill se och vad man vill åstadkomma. Att jag reagerar extra starkt på just detta påstående från Faktiskt.se och SVT beror säkerligen delvis på mina politiska utgångspunkter. Men var så säker: Detta kommer inte att bli ett isolerat ”vänsterproblem”, utan slå orättfärdigt mot alla partier.

För när SVT i sin rubriksättning ensidigt slår fast att M inte vill sänka lönerna så gör de detta från en annan utgångspunkt. Ambitionen är att förmedla en objektiv sanning. Det är detta som gör det hela så farligt. För oavsett vad man tycker om LO:s angrepp på M-politiken så är det ingen objektiv sanning när SVT slår fast att det är ”helt fel” att anklaga M för att vilja sänka löner.

I SVT-texten finns även en hel del annat som är anmärkningsvärt. Dels skriver SVT att ”forskningen visar att det sannolikt skulle kunna innebära en viss risk att lönerna sänks för närliggande lågavlönade jobb men inte att effekten sprider sig uppåt i lönestrukturerna”. De konstaterar alltså att sänkta ingångslöner för en viss grupp riskerar att leda till sänkta löner också i andra närliggande grupper. Ändå sätter de rubriken att det är ”helt fel” att påstå att M vill sänka lönerna.

De skriver också om hur LO argumenterat i frågan. Där ifrågasätter SVT att en undersköterska i LO:s valfilm skulle vara den hon utger sig för att vara. SVT skriver att hon ”presenteras som undersköterska men arbetar som handledare på LO-förbundet Kommunal”, som om det senare skulle innebära att hon inte är det första? SVT:s text ger intrycket av att hon ljuger om att hon är undersköterska.

De hänvisar också på ett felaktigt sätt till en debattartikel som LO-ekonomerna Anna-Kirsti Löfgren och Torbjörn Hållö har skrivit. SVT skriver att de till skillnad från vad LO påstår i debattartikeln inte hittar någon ”tydlig forskning som visar att förslaget skulle påverka allas löner. Däremot kan de grupper som ligger lägst och konkurrerar om samma jobb påverkas negativt.”

Den som läser LO-ekonomernas debattartikel inser dock snart att det är exakt detta som påstås också i artikeln. Motsättningen hittar alltså bara SVT.

Man kan för sakens skull lägga till SVT först tillskrev LO-förbunden den argumentation som centralorganisationen LO framför (det är olika saker), vilket de förvisso har rättat, och att de konsekvent skriver fel namn på LO:s valledare Johan Ulvenlöv.

Allt är uppenbarligen inte i sin ordning hos faktiskt.se och SVT:s faktakoll.

Men om SVT nu känner sig så trygga med sin rubrik kanske vi kan se fram emot en valrörelse där Anders HolmbergCamilla Kvartoft och gänget ska stå och ropa ”öpp öpp öpp! fakta: helt fel! det vill ni inte alls!” varje gång Moderaterna berättar att de vill sänka ingångslönerna.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se