Stäng
februari 16, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Den mest rationella ekonomiska strategin är att försöka ärva riktigt mycket guld. Foto: Petr David Josek/AP/TT

Ett trasigt system när ärvda pengar är bästa vägen framåt

Den franske inkomstfördelningsforskaren Thomas Piketty skriver i sin bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet” bland annat om att det bästa sättet att bli rik är att ärva eller äga. Andra vägar än att redan inneha kapital tycks allt mindre framgångsrika.

Den som redan har är den som har förutsättningar att få mer. Systemet gynnar mer nu än på mycket länge de allra rikaste. När det kommer in mer pengar i ekonomin är det den rikaste hundradelen eller tusendelen som tar den största delen av dem. Så ser 2000-talet ut.

Jag (och otaliga andra) har nämnt hans idéer tidigare. Den som är intresserad av ojämlikhet, klassklyftor och inkomstskillnader kan räkna med att höra hans namn fler gånger i år.

För mig är växande inkomstskillnader, ökade klyftor, en av de allra viktigaste politiska frågorna i vår tid. Utvecklingen måste stoppas och vändas, av både moraliska och samhällsnyttiga skäl.

Det är dessutom oerhört viktigt att frågan kommer upp på den politiska dagordningen igen. Vi måste prata om den för att påminnas om att det är upp till oss, att det inte är någon naturlag att det ser ut som det gör i dag. Det är bara ett system, och system kan justeras och förändras.

Viljan att förändra det här systemet förstärktes ytterligare när Sveriges Radios Ekot i veckan rapporterade nya siffror som visar hur allt fler svenskar kan leva på enbart sitt kapital:
”För tio år sedan kunde 10 000 svenskar bara leva på kapital, alltså räntor, aktieutdelningar och annat. I dag är det drygt 28 000. Alltså en tredubbling på tio år, av dem som tar ut 20 000 kronor i månaden eller mer.”

Det som sker är att de allra rikaste tar en allt större del av kakan och inte behöver arbeta. De har pengar och det är huvudorsaken till att de alltid kommer ha pengar.
– Man kan riskera att få en situation där vissa personer helt enkelt lever ett isolerat liv där de köper alla tjänster och all service privat. Potentiellt tappar man intresset för resten av samhället, det berör en inte i någon del av ens vardag, säger Jesper Roine, docent i nationalekonomi, till Ekot.

Och inkomstskillnaderna ökar snabbt i Sverige. Regeringen har sagt att det ska löna sig att arbeta men inget arbete lönar sig alltså så bra som att redan vara rik. Det är ingen slump, utan det har politiken sett till genom att slopa arvsskatten (som S tog bort) och förmögenhetsskatten. De har justerat och förändrat systemet för att förstärka den här utvecklingen där rikedom är vad som ger rikedom. Det finns också en rad undantag i kapitalbeskattningen som gynnar den som redan äger.

Samtidigt ska de som är sjuka och arbetslösa få ”incitament” att arbeta genom att göras fattigare.

Så gör man växande klassklyftor till ideologi.

Så skapar man ett samhälle där ägande och inte arbete premieras.

Så bygger man ett land där ojämlikheten ökar.

På fredagen släppte LO en rapport författad av LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö. Där föreslår de en rad förändringar i beskattningen. Bland annat vill de återinföra arvsskatten, slopa undantagen i kapitalbeskattningen, slopa avdrag som subventionerar viss konsumtion och ersätta jobbskatteavdraget med ett grundavdrag. De vill också se en harmoniserad bolagsskatt inom EU – för att förhindra att det blir ett evigt race mot botten.

Det är bra förslag och till det borde läggas skatt på finansiella transaktioner, något som till en del skulle införts i 11 av EU-länderna (inte Sverige) redan vid årsskiftet men som har skjutits upp. En skatt som också flera sydamerikanska länder redan infört.

Att facket, och en rad opinionsbildare, nu lyfter frågan är fantastiskt bra. Om den inte politiseras kommer ingenting att förändras. Detta trots att de rika blir rikare i Sverige – medan de fattigaste inte blir mindre fattiga (de blir allt fattigare) – och att ojämlikheten ökar snabbare här än i de flesta andra rika länder.

Att den här utvecklingen sker i ett land där väldigt få vill ha den utvecklingen innebär att partierna måste svara upp med alternativ.

Jag hoppas att de förstår det och att striden för jämlikhet, minskade inkomstskillnader och mot växande klyftor blir vänsterns stora politiska projekt framöver. För vem vill leva i ett samhälle där den bästa vägen till framgång är att ärva pengar?

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se