Stäng
maj 30, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Marita Ulvskog (S). Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Ett historiskt beslut för alla arbetare i Europa

På tisdagen klubbades ett historiskt beslut igenom i EU-parlamentet.

Från och med nu gäller följande princip i unionen: Arbetstagare som tillfälligt skickas till ett annat EU-land har rätt till lika lön för lika arbete på samma arbetsplats. 

Det betyder att en polsk byggarbetare som fått ett uppdrag i Sverige äntligen har rätt till samma lön som den svenska arbetaren på samma bygge. De konkurrerar alltså inte längre med varandra genom löner – utan blir mer jämlika som kollegor.

Direktivet har tröskats fram och tillbaka mellan de olika EU-instanserna, processerna tycks alltid evighetslånga, och två svenska politiker har spelat en avgörande roll: Å ena sidan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) när hon för ett par år sedan gjorde allt hon kunde för att stoppa ett förslag som hade gett löntagare ett alldeles för svagt skydd. Hon lyckades.

Men den som framför allt ska ha beröm är EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S), som lett förhandlingarna inom det snåriga EU-systemet. Även detta med framgång, och nu står vi här med EU-lagstiftning som inte bara värnar företag, kapital och marknad – utan som också ger arbetarna rättigheter och möjligheter de inte haft förr. Nu kan inte arbetare ställas mot arbetare på samma sätt.

En fördom som ofta spridit sig i den svenska debatten är att principen om lika lön skulle vara avskydd i fattigare EU-länder, för att de får svårare att konkurrera inom EU med hjälp av lägre lönekostnader. Det är inte sant, tvärtom har fackförbund i länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern välkomnat detta. I ett gemensamt uttalande underströk de att principen om lika lön för lika arbete måste finnas med i ett nytt utstationeringsdirektiv, och skrev att de avvisar argumentet om att företag från dessa länder bara kan konkurrera via lägre löner. De framhåller att en sådan nidbild av östeuropeiska arbetare är ”oacceptabel, omoralisk och provocerar fram ytterligare nationalism, när arbetare med olika nationalitet ställs emot varandra […]”.

Vilka som varit emot direktivet? Högern förstås. Gunnar Hökmark (M)Peter Lundgren (SD), Lars Adaktusson (KD) och Fredrick Federley (C) fanns bland de som röstade emot förslaget i EU-parlamentet.

Andra viktiga delar i det nya direktivet är att kostnader för resor, uppehälle och logi bör betalas av arbetsgivaren och inte dras av från arbetstagarnas löner och att arbetsgivarna ska garantera att  ”inhysningsförhållandena för utstationerade arbetstagare är anständiga”.

EU-länderna har nu två år på sig att omsätta det nya direktivet till nationell lagstiftning. Och detta är bindande. Ingen framtida högerregering kan strunta i detta.

Det är alltså för en gångs skull inte för tidigt att ropa hej.

HEJ!

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se