Stäng
oktober 25, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Ingen på bilden har avgått. Än. Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

Nödvändig genomgång av SvD:s ledare om romer

På Politism har vi skrivit en hel del om polisens förhatliga och rasistiska register över romer. I dag skriver SvD:s ledarskribent Sanna Rayman om samma ämne men med en lite annan ingång. Rubriken är ”Var registret rasistiskt?”. Jag tänkte att vi skulle titta närmare på texten (länk till hela längst ner). Den är nämligen inte särskilt bra.

Jag oroas av att romer förföljs och trakasseras – i hela Europa och i Sverige.”

Här är jag och Rayman överens. Det är en fruktansvärd situation de har på många ställen i världen, förr och nu, och den strukturella och institutionella rasismen har tillsammans med ett mer klassiskt lynchmobbshat präglat deras tillvaro oerhört länge. Vare sig de tvångssteriliserats i Sverige eller dödats i nazisternas koncentrationsläger.

Det bekymrar mig emellertid också att vi numera verkar ha någon sorts konsensus kring tanken att polisiära register endast ska innehålla dömda brottslingar och livsstilskriminella. Det bekymrar mig att man utgår ifrån att registret i fråga har varit rasistiskt motiverat.

Vänta nu? Går man för långt om man utgår ifrån att registret är rasistiskt motiverat? Ett register över 4700 personer, märkt ”kringresande”, där enbart romer och människor som gift sig med romer ingår. Unga och gamla, döda och levande, över hela landet. 4700 personer där man bara kunnat visa att lite mer än var tionde i registret någon gång dömts för brott eller misstänks för detsamma. Om det inte hade med etnicitet att göra borde väl nån enda enstaka liten filur som inte är rom eller partner till en rom slunkit med, kan man tycka?

Nu, många veckor efter avslöjandet i DN, väljer Skånepolisen att stå på sig och hävda registrets existensberättigande. Kanhända har de har rätt, men frågan är tyvärr redan avgjord. Skurkarna är utpekade och offren utsedda.

Vilket skulle det alternativa offret vara? Är det polisen som råkat illa ut här? Har Rayman mage att ifrågasätta huruvida de oskyldiga människor som finns i registret är rättfärdiga offer? Skurkarna är för övrigt inte alls utsedda. NOLL NADA INTE ETT ENDA förhör har hållits med en enda polis, ingen har delgivits misstanke, det enda som hänt är att myndigheter och makthavare duckar och slår ifrån sig medan allmänheten kräver svar. Det har knappast uppstått något medialt drev och det är inte som att vi står på gatorna och demonstrerar eller som att romers situation plötsligt är det enda vi diskuterar.

Jag tycker fortfarande att polisen borde ha varit försiktig med att inkludera småbarn i registret.

Storsint…

Att man däremot söker kunskap långt bakåt i tiden är inte ett dugg konstigt om ett nätverk har inslag av klanlojaliteter. Då är dylika kunskaper viktiga och inte nödvändigtvis tecken på att man fokuserar på ras, etnicitet eller nationalitet.

Det är möjligen sant i någon slags teoretisk generell syn på polisarbete men en argumentation som är fullkomligt omöjlig att applicera på det här registret, på urvalet, på hanteringen, på omfattningen.

Ingen hade till exempel trott att ett polisbevakningsregister över tongivande maffialigor i USA var ett register ägnat att kartlägga italienare.

What? Fördomar mot amerikaner med italienskt påbrå, som bygger på just fördomsbilden av att alla med italiensk bakgrund är kopplade till maffian är ju ett av de problem som gruppen slagits emot ända sedan stora grupper kom från Italien till USA? Just det faktum att man har ett italienskt namn gör att man i större utsträckning associeras med kriminalitet i USA än idag. 

Häromdagen talade jag med en bekant som berättade om sitt syskon, som i tonåren umgicks en del med en småstads knarkargäng, utan att bruka själv. Syskonet i fråga blev givetvis intressant för ortens polis, som höll ögonen på hela kretsen kring stadens knark. […] Kanske för att det är en risk man får räkna med. Om man hänger runt med kriminellt verksamma kan man slinka med i en del spaningsmaterial.

Där misstänkliggör Sanna Rayman samtliga i registret, de får räkna med det på grund av sitt umgänge. De har sig själva att skylla. Läs stycket ovanför igen. Det är en extremt tydlig bild av hur det här registret drabbar oskyldiga personer som därmed misstänkliggörs bara för att de finns med i filen över ”kringresande”.

Jag har inget tvärsäkert att säga om detta.

Annat än att man kanske ska räkna med ”slinka med” i polisregister om man är rom, precis som om man umgås med kriminella.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se