Stäng
juli 30, 2014
Torun Carrfors, skribent
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

En livlina som blir allt mer skör

Din partner klagar över ont i bröstet. Din mamma ramlar hemma och tar sig inte upp. Bilen framför dig väjer för ett djur och kör av vägen i hög hastighet. En man faller livlös ner på gatan. Din kollega på jobbet är allergisk men råkar äta bullen som innehåller nötter. Du är gravid i vecka 23 och vaknar av att sängen är helt blodig. Tre år senare vaknar du igen av att ditt barn andas rossligt.

Alla gånger ringer du efter ambulans. En livlina när livet plötsligt snabbt förändras.

I går skrev ETC om villkoren för och bristen på utbildad ambulanspersonal. Om hur krav på vinstmaximering gör att livlinan blir allt skörare för patienter i akut behov av vård.

I jakt på minskade utgifter för de privata bolag som på uppdrag av landstingen sköter stora delar av ambulanssjukvården, sparas det in på utbildningar och på vilotid för personalen.

Redan tidigare i sommar har vi flera gånger kunnat läsa hur personalbristen gör att nyanställda inom bara några dagar sitter bakom ratten och kör skarpt. Förra veckan berättade Vårdförbundets skyddsombud i Skåne, Rickard Uppenberg om riskerna med att frångå det tidigare kravet om att ett års arbete på stationen innan man fick köra utryckningsbil. 

”Den som känner sig osäker på körningen riskerar antingen att orsaka en trafikolycka eller så drar man ner på farten vilket gör att utryckningen tar längre tid”

I Göteborg löser man bristen på utbildad ambulanspersonal tillfälligt med att personer från försvarsmakten kör ambulansen. De saknar dock en medicinsk utbildning.

På allt fler håll jobbar personalen 24-timmars pass där det endast betalas rimlig lön under de timmar de är på utryckning. Ett sätt att vinstmaximera. Men under intensiva dygn där utryckningarna är konstanta betyder det att personalen inte får ordentlig vila på 24 timmar.

Sammantaget är det här en arbetssituation som leder till en extremt hög omsättning på anställda. Och en allt skörare livlina för oss patienter.

Striden om ambulanspersonalens villkor handlar om allas rätt till en bra arbetsmiljö. Men den handlar också om din och min rätt att känna oss trygga den dag vi är som allra mest rädda.

Sök på Politism.se