Stäng
november 22, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Kinberg Batra har ett förslag – men det löser inte ett enda problem. Foto: Stina Stjernkvist/TT

En innehållslös överenskommelse om vinst i välfärden är inte vatten värd

I debatten om vinst i välfärden, och särskilt när det gäller skolområdet, har Expressen Ledare länge varit en sansad röst som vågar se problemet, trots att allianspartierna inte förmår göra detsamma.

Expressen Ledare pekar konsekvent på hur marknadifieringen av välfärden gett oss betygsinflation i skolan, och hur vinstjakten skapar incitament för privata välfärdsföretag att försöka locka de mest ”lönsamma” patienterna och eleverna.

Så också i dagens ledare där de påminner om just detta, och att alla utländska besökare som tittar på det svenska friskolesystemet åker hem och drar slutsatsen att nästan vad som helst är att föredra framför det svenska systemet.

Men de skriver också:

”Det bästa vore i stället om S-MP-regeringen söker en kompromiss med Moderaterna. En sådan lösning bör höja trösklarna för att få etablera sig inom välfärden och sänka ribban för att diskvalificeras.”

Och visst vore det bra – inte minst för att spelreglerna ska bli långsiktiga – med en bred överenskommelse i frågan. Men vad som inte nämns, och som verkligen måste adresseras, är att Moderaternas ingång i frågan handlar om att döda debatten snarare än att verkligen strama upp i välfärden. Inget av de förslag som Moderaterna har lagt fram skulle påverka den problembild Expressen Ledare så tydligt identifierat. Det behöver skrivas och sägas rakt ut. Vad i M-förslaget är det som ska in i överenskommelsen? Det är svårt att hitta något som alls leder framåt och om Expressen hittat något vore det intressant att höra.

För en bred kompromiss, som ger medborgarna bilden av att problemet är löst, men som inte åstadkommer något, är mer än bara ett slag i luften. Det skulle också undergräva förtroendet för att politiken har kraft att lösa våra samhällsproblem.

Sök på Politism.se