Stäng
april 12, 2017
Margret Atladottir, redaktör
Ellinor Grimmark. Foto: Fredrik Persson/TT

Ellinor Grimmark har inte rätt att vägra utföra aborter

Ellinor Grimmark förlorade i dag i Arbetsdomstolen. Det var väldigt skönt att höra.

Ellinor var anställd som sjuksköterska och läste barnmorskeutbildningen med lön från region Jönköping, eftersom regionen ville satsa på att få fram fler barnmorskor. När hon meddelade inför sin examen att hon inte kunde tänka sig att utföra aborter och vissa andra arbetsmoment (sätta in kopparspiral, ge dagen efter-piller) i sin tjänst svarade Region Jönköping att de inte kunde anställa en barnmorska som inte vill utföra samtliga moment som ingår i tjänsten. Ellinor ansåg sig diskriminerad.

Att vårdvägra som barnmorska på det sättet, att åberopa så kallad samvetsfrihet, är inget som går att göra i Sverige. Man anser helt enkelt att patientens, kvinnans, behov går före en eventuell abortvägrande barnmorska. Man ska inte behöva mötas av sånt som patient. Därför har Ellinor Grimmark förlorat hos både Diskrimineringsombudsmannen och i tingsrätten. När man nu fått dom i Arbetsdomstolen har man också nått den sista instansen som kan pröva fallet enligt svensk lagstiftning.

Det viktiga att komma ihåg i det här fallet är att det finns ett politiskt syfte – att inskränka aborträtten. Ellinor Grimmark sade sig inte vara förvånad över domen, och sa att ”i Sverige är åsiktskorridoren smal”.

De senaste åren har abortmotståndare hittat ”sin” nisch. I stället för att till exempel demonstrera riktar man in sig på personalfrågor – och försöker på så vis inskränka aborträtten. Det är läskigt.

Domen idag är jättebra. Det måste vara klart och tydligt att kvinnors vårdbehov går före en eventuell samvetsfrihet.

Dock är det inte över på långa vägar, tyvärr. Det kommer att komma fler som Ellinor Grimmark, och man kommer att försöka att stigmatisera abort, inskränka aborträtten och se till att en barnmorskas ”tro” är överordnat en patients vårdbehov. Då måste motståndet finnas där.

Sök på Politism.se