Stäng
december 6, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Pontus Lundahl/TT

Efterlängtad vändning för skolresultaten – men krisen består

I dag presenterades en ny Pisa-undersökning. Pisa är ett sätt att jämföra 15-åringars kunskaper i olika länder. Sverige har haft fallande resultat länge, vilket är en av anledningarna till att vi så ofta talar om en skolkris.

Vändningen är glädjande, svenska elever presterar bättre resultat än vid förra undersökningen (som presenterades 2013) på alla områden som mäts. Nu är vi återigen på eller över genomsnittet i OECD-länderna.

Lärare, elever, rektorer och andra som jobbar inom skolan kan sträcka på ryggen.

Lärarförbundet, som representerar närmare en kvarts miljon medlemmar, menar att en viktig orsak är ”vila från reformkaos”, att de oändligt många olika oklara reformer som alliansregeringen genomförde under sin första mandatperiod äntligen avtog – så att elever och lärare fick arbetsro. Det tror jag är en bättre förklaring än att Jan Björklund (L) eller Gustav Fridolin (MP) skulle ligga bakom just den här förändringen.

Men glädjen över trendbrottet får inte skymma de stora problem som finns i den svenska skolan. Krisen är inte ur världen. Tvärtom är ett grundläggande problem ännu större nu än tidigare: Klasskillnaderna gör allt större avtryck i svensk skola. Likvärdigheten minskar och skolan kompenserar inte lika bra för att människor har olika förutsättningar. Skillnaden mellan möjligheterna för barn från akademikerföräldrar och barn från arbetarföräldrar blir större.
– Dina uppväxtförhållanden påverkar nu dina resultat mer i Sverige än i många andra OECD-länder. Det ska vi aldrig acceptera, säger Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

”Aldrig acceptera” är ett uttalande som kräver att man agerar.

Mer resurser krävs fortfarande i skolan, samtidigt som den mest segregerande faktorn – skolpengen och skolvalet – måste bort. Dessutom måste vi till varje pris få bort vinstjakten från skolan, eftersom den gör att skolorna tvingas konkurrera genom trams som att ge bort datorer eller direkt skadliga metoder som att sätta överbetyg.

Det är upp till bevis nu för den rödgröna regeringen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se