Stäng
maj 9, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Stockholms ledande landstingspolitiker Irene Svenonius (M). Foto: Stina Stjernkvist / TT

Efter NKS-granskningen: Vad försöker Moderaterna begrava?

Först motsatte sig landstingsrådet Irene Svenonius (M) att en granskning ens skulle göras. När det visade sig att den sjukhuschefen som man ville titta närmare på var hennes man, Jan Svenonius, kom det fram att hon var jävig. Då bestämdes att Nya Karolinska sjukhuset och det alliansledda landstinget trots allt skulle granskas.

Resultatet kom på onsdagen. Och det advokatbyrån Setterwalls beskriver är inget mindre än en katastrofal hantering – rapporten är en totalsågning av hur sjukhuset skötts.

Rapporten, som Setterwalls gjort, skulle bland annat ta reda på om lagar brutits, om det finns täckning för konsultfakturorna som kostat skattebetalare 815 miljoner och framför allt: vilka är de högst ansvariga personerna för att NKS blivit Sverige största skandalbygge efter regalskeppet Vasa? (Ni vet, det svindyra skrytskeppet som sjönk som en sten när det nådde vatten).

Tre dagar före deadline överhopades Setterwalls plötsligt med material. Det inkom 22 000 e-postmeddelanden som skulle granskas, de flesta kom in 26 och 27 april 2018.

I rapporten står följande:

”Vidare har vissa handlingar varit så ospecifika att det inte varit möjligt att sätta dessa i sitt sammanhang. Avsaknaden av fullständigt material har inneburit att beställningar, inköpsuppdrag och avropsavtal i många fall inte kunnat kopplas samman med fakturor […] Vidare har tidsramen inte medgett möjlighet att följa upp vissa frågor som uppstått efter granskningen av e-postkorrespondensen.”

Vilka är då de ytterst ansvariga för hela NKS-härvan? Har någon begått något brott? Det går inte att säga, än. Anledningen? Enligt byrån var uppdraget att ”granska andra beslutstillfällen och situationer inom ramen för Nya Karolinska Solna där jäv kan ha uppstått eller kan uppstå. Setterwalls har dock inte ännu, per dagen för denna delrapport, tagit del av det material som ska ligga till grund för nämnd granskning.” Setterwalls skriver sedan själva att slutsatserna i den inlämnade delrapporten kan ändras inför slutrapporten, just eftersom de inte fått varken den tid eller det material de behövt för att slutföra uppdraget.

Lägligt nog kommer slutrapporten först efter valet. Men då har väljarna förhoppningsvis redan röstat bort det skurkaktiga alliansstyret i Stockholms läns landsting.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se