Stäng
april 11, 2018
Jenny Nguyen, praktikant
Foto: Henrik Montgomery/TT

Domen visar hur orimlig vår asylpolitik har blivit

Att man anses ha fått tillträde till vuxenvärlden har kommit att bli livsavgörande för många unga personer. Under de senaste årens asylpolitiska förändringar har nämligen denna gränsdragning kommit att bli allt viktigare.

I Sverige är du formellt vuxen när du är över 18 år, medan de som är yngre räknas som barn. I teorin låter det här inte så värst dramatiskt. I praktiken kan detta dock spela stor roll för den som söker asyl eftersom lagstiftning tar extra hänsyn till barns särskilda utsatthet.

Sedan tidigare har Migrationsöverdomstolen slagit fast att ensamkommande barn som saknar socialt skyddsnät i Afghanistan riskerar att utsättas för bland annat barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution och sexuellt utnyttjande. Med anledning av detta har de barn som riskerar just detta livsöde kunnat få asyl i Sverige.

På tisdagen meddelade Migrationsöverdomstolen en dom i ännu ett fall som handlar om hur viktig roll åldern kan ha i en asylprocess. Fallet handlar om en asylsökande från Afghanistan. Han hävdar att han, trots att han fyllt 18 år, fortfarande är mycket ung och därför har samma skyddsbehov som ett barn som saknar socialt nätverk i Afghanistan. Ett argument som är lätt att förstå, med tanke på att de flesta av oss vet att det inte sker någon drastisk förändring bara för att ens födelsedag inträffar. Migrationsöverdomstolen håller dock fast vid att 18-årsgränsen utgör en central gränsdragning och meddelar därför avslag.

Innebär ett nej i ett asylärende att man per definition inte är i behov av något skydd alls? Svaret kan vi faktiskt finna i domen. Migrationsöverdomstolen beskriver nämligen själva situationen i Afghanistan som “en akut humanitär kris”. Den som beger sig till Afghanistan efter att ha tillbringat lång tid utanför landet löper vidare “särskilda risker att utsättas för riktat våld”.

Att domstolen ändå inte tycker att det räcker för att få asyl visar på hur orimligt restriktiv vår asylrätt har kommit att bli. 

Vi måste komma ihåg att den grundläggande idén bakom asyl är att ge skydd. Bakom varje asylbeslut finns en människa, ett livsöde. Just därför är vi skyldiga att se till att systemet faktiskt utformas i enlighet med denna avsikt. 

Sök på Politism.se