Stäng
april 22, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Hasse Holmberg / TT

DN missar målet om välfärdens finansiering

Den som läser Dagens Nyheters ledarsida i dag får det betryggande löftet att ledarredaktionen i alla fall inte vill satsa på en modell där Ryanair-nivå blir vad den vanliga svensken möter i välfärden. Däremot tror de stenhårt på att mer egenfinansiering – i stället för gemensam finansiering – är en nödvändighet.

Det ”behöver inte betyda en återgång till den gamla tidens fattigvård, utan borde kunna lösas med mer av inkomstprövade avgifter”, menar ledarsidan. Att gamla tidens fattigvård ändå ligger i farans riktning tycks de dock medvetna om. Mer ojämlikhet i välfärden är i sig är inget problem menar DN, eftersom samhället redan är ojämlikt. ”Vissa 80-åringar bor i flotta våningar, andra i slitna enrumslägenheter”, konstateras lakoniskt.

Det oroande med DN:s (sedvanligt vaga) ledare är inte att någon plötsligt pratar privatfinansiering  av välfärden – utan att allt fler på högerkanten gör det (Timbro, Kristdemokraterna, SvD Ledare, välfärdskapitalisterna med flera har redan nosat på detta). DN:s ledare är bara det senaste i raden av högerutspel i frågan.

Politisms Agneta Berge har tidigare varnat för den tredje privatiseringsvågen i välfärden. Där konstaterar Berge att de som argumenterar för privatfinansiering  ”missar självaste kärnan i vilken typ av välfärd det är vi vill och bör finansiera. För vi lever i ett samhälle. Förutsättningarna för min tillvaro hör ihop med din tillvaro. Min framtid är sammankopplad med din. För en välfungerande demokrati räcker det inte med att jag har en god utbildning och en god hälsa. Det krävs att vi alla har det.”

Även TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik har pekat på problematiken.

Lägesbeskrivningen som DN ger är dessutom inte helt övertygande. Att krasst konstatera att egenfinansiering är nödvändigt är att argumentera med politiska skygglappar.

Kommunals rapport ”Välj välfärden! Vi har råd” visar att finansieringen av välfärden är hållbar i dag. Den som vill få en sammanfattning läser debattartikeln på Dagens Arena. Däremot kanske det finns behov av vissa skattehöjningar. Och visst hade även DN kunnat hitta det svaret om de inte bestämt sig för den mer ojämlikhetsfrämjande varianten egenfinansiering i stället. Det är märkligt att de inte ens resonerar kring detta. Det enkla 90-talssvaret ”mer marknad” på alla välfärdsfrågor har ju knappast visat sig vara en given succé. Tvärtom kanske det ger just en ”återgång till den gamla tidens fattigvård”.

Sök på Politism.se