Stäng
mars 14, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Det saknas fler undersköterskor än någonsin

Att det saknas undersköterskor är ingen nyhet, larmen om brist har kommit gång på gång. Men någon lösning på problemet har inte synts till. Politiken tycks hoppas att det plötsligt bara ordnar sig av självt. Så blir det dock sällan och nu visar nya siffror från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) att bristen på undersköterskor är rekordstor.

Hela 62 procent av Sveriges kommuner uppger att de har brist på personal. Arbetsmarknadsanalytikern Louise Strandendahl säger till tidningen Kommunalarbetaren att bristen är ”extremt stor”.

Orsaken är förstås att för få vill bli undersköterskor. Det är ett slitsamt och stressigt yrke med låg lön och dåliga villkor. Ett yrke där du vet att du i framtiden kommer få en pension du inte kan leva på. Då är det egentligen logiskt att många aktivt undviker undersköterskeyrket. Dessutom visar rapporter att så många som hälften av de som trots allt arbetar som undersköterskor inom äldreomsorgen överväger att sluta.

Villkoren har förbättrats i flera kommuner vad gäller möjligheten att få fast anställning, heltid och färre delade turer. Men det är långt ifrån nog. Arbetsbelastningen är fortfarande alldeles för hög och lönen alldeles för låg.

Så länge politiken och arbetsgivarsidan inte levererar bättre lön och villkor kommer bristen kvarstå. Och i takt med att bristen blir större blir också välfärdens kris allt tydligare.

Sök på Politism.se