Stäng
april 19, 2017
Margret Atladottir, redaktör
Ungas politiska engagemang ökar, visar Ungdomsbarometern. Bild från en demonstration i Birmingham 8 april. Foto: Joe Giddens/TT

Det politiska engagemanget ökar bland unga

Ungdomsbarometern har frågat 16 000 unga i åldrarna 15-25 år om deras syn på samhällsfrågor. Undersökningen visar att det politiska engagemanget har ökat de senaste åren. Däremot minskar förtroendet för de politiska partierna:

”Bland institutioner och organisationer har unga högst förtroende för polisen och lägst förtroende för politiska partier.

Även Arbetsförmedlingen ligger i botten, medan banker, sjukvården och skolan hamnar högt upp.”

Andelen som anger att de har stort intresse för politik och samhällsutveckling ligger nu på 42 procent, jämfört med 28 procent för 14 år sedan.

”Undersökningen visar också att kopplingen mellan klasstillhörighet och partisympati är svag. Till exempel ser sig endast 17 procent av de som skulle rösta på Socialdemokraterna som arbetarklass.”

Att unga intresserar sig för samhällsfrågor och politik men på ”egna” sätt snarare än i partier och organisationer är för oss som jobbar med opinionsjournalistik ingen överraskning. Enskilda akuta frågor engagerar, feminism, antirasism och miljöfrågor likaså.

Att partierna inte lyckas fånga upp detta visar antingen på ointresse eller misslyckande. Oavsett är det hög tid att de hittar bättre svar. Annars kommer någon annan att göra det.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se