Stäng
januari 21, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Det mesta återstår i kampen mot hedersvåld och patriarkalt förtryck

I dag är det tolv år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa för att hon var kär i fel man. Fadime var bara en av flera men blev som bekant rikskänd också innan hon dödades just för sitt engagemang mot hedersvåld, patriarkalt förtryck  och våld mot kvinnor.

I grunden handlar det specifika hedersförtrycket, som paradoxalt nog emellanåt är sexuellt, om att kontrollera kvinnor – eller flickor – för att de inte ska bli eller bete sig som ”horor”. Något som bland annat Jenny Westerstrand, en knivskarp feminist, berör i sin forskning i projektet ”Sexuellt hedersvåld – den outforskade paradoxen”.

Sök på Politism.se