Stäng
maj 22, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
LO:s chefsekonom Ola Pettersson presenterade på tisdagen, tillsammans med de andra LO-ekonomerna, sin bedömning av läget i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT Fotodatum

Det här måste göras om Sverige ska ha välfärd i världsklass

Det går riktigt bra för Sverige. Arbetskraftsdeltagandet är väldigt högt, både för kvinnor och män. Under nästa år väntas arbetslösheten sjunka till 5,7 procent. Konjunkturen ser fortsatt stark ut. Exporten går bra. Kommunerna har ökat sina investeringar – och det kommer också staten göra under de närmaste åren.

Det är den ena bilden som träder fram när man läser LO-ekonomernas rapport ”Ekonomiska utsikter”, som de också skriver om på DN Debatt i dag.

Den andra bild som framträder visar att allt inte är frid och fröjd utan att en hel del återstår att göra.

Våra socialförsäkringar har till exempel blivit allt sämre. Det är en av förklaringarna till varför inkomstskillnaderna ökar i Sverige.

”En viktig politisk orsak är den medvetna urholkningen av de offentliga inkomstförsäkringarna. Framför allt är detta en följd av att inkomsttaken i sjukförsäkringen och a-kassan inte fått följa med löneutvecklingen i ekonomin i stort.”

Skärmavbild 2018-05-22 kl. 16.48.43Det råder också stor brist på arbetskraft i Sverige och att många som kommit till Sverige som flyktingar – som hade kunnat svara mot den bristen – har svårt att få jobb för att de har för kort utbildning. Ett problem som måste lösas med utbildningssatsningar, men som kommer att ta tid att komma till rätta med. Dessutom måste yrkesutbildningarna på gymnasiet göras mer attraktiva för alla, annars kommer man inte åt bristen ändå.

Inom offentlig sektor är denna brist på arbetskraft allt mer akut.

Skärmavbild 2018-05-22 kl. 16.54.03Den där kurvan är en rejäl varning. Ju mer den skenar desto mindre kan vi lita på den svenska välfärden, så enkelt är det tyvärr. Och här gäller det inte bara att utbilda människor. Här saknas något avgörande: Högre löner och bättre villkor, både för undersköterskor, anställda i hemtjänsten, sjuksköterskor, elevassistenter och poliser. Den offentliga sektorn måste bli en välavlönad sektor med goda arbetsvillkor, trygga anställningar och väldigt bra tjänstepensioner. Det behövs breda förbättringar och priset för att avstå är högt.

LO-ekonomerna menar att rejält höjda statsbidrag är rätt väg för att hantera detta. Dels för att kommuner och landsting då kan anställa fler, dels för att de slipper höja kommunalskatten och dels för att de kan satsa på de anställda de redan har.

Det här borde vara en av de verkligt stora valfrågorna. För om det inte är attraktivt att jobba inom välfärden kan vår tid som en av världens främsta välfärdsnationer snabbt vara förbi.

Sök på Politism.se