Stäng
januari 24, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Socialminister Annika Strandhäll (S). Foto: Claudio Bresciani/TT

Det här är ett viktigt steg mot en fungerande sjukförsäkring

Nej, vi kan inte känna oss lugna ännu. Men regeringens, och socialminister Annika Strandhälls (S), besked om sjukförsäkringen i dag är väldigt viktigt.

Efter den massiva kritik som varit, som vi skrivit åtskilligt om, kommer nu några viktiga åtgärder. Bland dem är det framför allt den här som är central:

”Regeringen tillsätter nu en utredning som får i uppdrag att se över tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete samt särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga.”

Begreppet ”normalt förekommande arbete” har blivit helt avgörande i Försäkringskassans bedömning, och tolkningen har inneburit att många nekats sjukpenning på bisarra grunder. Det märkliga är att ingen – nej, ingen – vet vad det betyder. Inte ens juristerna som jobbar med detta dagligen. Att regeringen går till botten med hur begreppet ska tolkas är därför en väldigt stor sak, och kommer att påverka sjukförsäkringen mycket på sikt.

Men, som Peter FrankeVärmlands Folkblad påpekar:

”[D]et som behövs nu är tydliga direktiv till Försäkringskassan att de i avvaktan på resultatet av utredningen måste sluta underkänna så många sjukskrivningar.”

Den skadliga situation vi har i dag, där människor som borde få hjälp i stället får avslag, skymmer de extremt viktiga förbättringar som regeringen gjort. Löser de ut också det här problemet – som de själva orsakat genom sin press på Försäkringskassan – har vi snart en verkligt fungerande sjukförsäkring igen.

Inget mindre är gott nog.

Sök på Politism.se