Stäng
november 14, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Fredrik Sandberg/TT

”Det här är en varning till mänskligheten” – 15 000 forskare slår larm om klimatkatastrofen

För 25 år sedan skrev 1 700 forskare under en ”varning till mänskligheten”.

Där slog Union of Concerned Scientists (UCS) larm om att miljöförstöring, klimatpåverkan och människans allt för snabba konsumtion av ändliga naturtillgångar är ett hot mot hela mänskligheten.

Nu har de uppdaterat sin varning, och denna gång har över 15 000 forskare från 184 länder skrivit under en uppdaterad uppmaning, som Independent rapporterar om i en läsvärd text.

Sedan den första varningen är det bara hålet i ozonlagret som faktiskt hanterats på ett effektivt sätt. Alla andra problem kvarstår och de flesta har förvärrats kraftigt. Det finns inte heller lång tid kvar innan dessa förändringar gått så långt att de inte längre kan stoppas eller hindras.

”Vi måste erkänna, i vår vardag och i våra politiska institutioner, att jorden – med allt liv som finns på den – är vårt enda hem.”

De stora hoten, påpekar UCS, är bland annat katastrofala klimatförändringar, avskogning, massutrotningen av andra arter, döda havszoner där bottnarna inte uppvisar något liv – och bristen på tillgång till färskt vatten.

Även om vi i rasande takt närmar oss ett läge där vi inte längre kan vända utveckligen finns det fortfarande mycket vi kan – och måste – göra.

Det handlar bland annat om att ompröva synen på evig tillväxt som basen för vår ekonomi, om att med stenhårda regleringar, förbud och lagar få bort klimatpåverkande produktion och stimulera förnybar, klimatvänlig, energi.

Vi måste se våra makthavare fatta beslut som återställer ekosystem och sätter stopp för föroreningarna. Det måste dessutom gå väldigt fort.

Alla kan naturligtvis göra en del i sin vardag för att minska sin klimatpåverkan, och de stora massmedierna måste se att de har ett ansvar att bättre och mer omfattande beskriva vår tids mest avgörande fråga.

Men det allra viktigaste vi kan göra är att välja politiker som verkligen vill förändra världen i rätt riktning och ge dem mandatet att föra en radikal klimatpolitik. Vi måste ställa så hårda krav på dem, ha så höga förväntningar, att de tvingas presentera långtgående och effektiva förslag. Utan den pressen från medborgarna finns inte en chans att de gör rätt prioriteringar.

Sök på Politism.se