Stäng
maj 9, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Jessica Gow/TT

Det går bättre än du tror för nyanlända

Vi är mitt i ett valår där migration och flyktingar ständigt beskrivs i dystra ödesmättade formuleringar. Det låter som att svensk integration är ett slags domedagshistoria.

Samtidigt kommer flera goda nyheter, som visar på svenska framgångar, och på att den rödgröna regeringen faktiskt lyckas ganska bra.

Nyligen skrev vi om den rapport till Europaparlamentet som slog fast att den svenska integrationsprocessen hör till de absolut mest framgångsrika i EU.

En annan god nyhet kommer från Arbetsförmedlingen. När de utvärderar inledningen av 2018, januari till april, visar det sig att utvecklingen för nyanlända är positiv. Tidningen Arbetsvärlden skriver:

”Andelen personer som har fått någon form av anställning eller går en utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan har ökat med tio procentenheter januari till april 2018, jämfört med samma tidsperiod i fjol. Från 31 procent till 41 procent. I april 2018 landade siffran på 43,9 procent eller 1555 personer.”

En hel del av dessa finns i olika typer av subventionerade anställningar, en metod som i princip alla riksdagspartier ser nyttan med. Men en viktig politisk skillnad är att medan den rödgröna regeringen ser de så kallade ”extratjänsterna” som en bra väg in på arbetsmarknaden tycker högeroppositionen att detta ska avskaffas omedelbart efter valet. Trots att det visar sig att extratjänsterna står för en betydande del av den positiva utvecklingen.

Fortfarande finns stora problem när det gäller nyanländas väg ut i arbetslivet. Allra svårast har de som saknar gymnasieutbildning. Precis samma problem syns arbetslösa som är födda i Sverige, även om andelen utan gymnasieutbildning är betydligt lägre där än bland de nyanlända. Detta måste fortfarande lösas. Men med bland annat extratjänsterna som verktyg, och med förslaget om ”etableringsjobb” – som bygger på LO:s idé om ”utbildningsjobb” och som garanterar löntagarna riktig utbildning parallellt med jobbet – kan man faktiskt se att viktiga delar av lösningen snart är på plats.

Tro för allt i världen inte att det är en lätt match. Men tro inte heller för ett ögonblick att det är så illa som många i den svenska politiska debatten påstår.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se