Stäng
januari 17, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Anders Wiklund / TT

Det finns hopp om tågen

Valåret har just börjat och Miljöpartiet tuffar på hyfsat i opinionen. Vad som tuffar på betydligt sämre är tågen. Nyhetsmagasinet Fokus skriver på fredagen om att behovet av att byta ut spårväxlar ökar i rask rakt utan att några utbyten sker. Tåg spårar ur. Tåg ställs in. Tillbudsrapporterna blir fler.

Vid sidan om underhållet stängs olönsamma resor ned.  Senast nattåget mellan Malmö och Stockholm som slutar köra i mars. Orsaken är att SJ inte har något samhällsansvar utan bara kan ta hänsyn till lönsamhet, man verkar på marknaden och har vinstkrav på sig.

Att Miljöpartiet nu bestämt sig för att under valåret driva frågan om att all nationell tågtrafik ska återgå till SJ är strålande nyheter. Dels finns goda förutsättningar att få ett brett folkligt stöd i frågan. Dels skulle en konkurrensbefriad tågtrafik mycket lättare kunna få andra mål långt viktigare än vinst och lönsamhet. Till exempel samhällsansvaret. Men också miljöansvaret. Ett SJ som har mycket låga priser och täta avgångar för att konkurrera med de mest miljöskadliga resesätten har alla möjligheter att göra stor skillnad. Dessutom finns bitter erfarenhet från andra länder där konkurrensen på sikt bara inneburit växande kostnader för staten.

Sök på Politism.se