Stäng
januari 16, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

Det fattiga barnfamiljerna ser sig ifrånsprungna

Regeringens politik har i princip sedan alliansen tillträdde haft samma effekt för de som har det sämst ställt. De har fått det ännu sämre. I form av en rad höjda avgifter, söndertrasade socialförsäkringssystem, längre tider i arbetslöshet, utförsäkringar och i form av en omfördelning från fattiga till rika i det som kallas reformutrymmet (ett ”utrymme” som uppstår genom att man inte räknar upp ersättningar och offentliga utgifter i takt med inflationen, samtidigt som statens inkomster växer).

Därför ska man inte bli överraskad när man läser Dagens Nyheter på torsdagen.

Sök på Politism.se