Stäng
november 7, 2017
Politism, redaktion
Malmö konstmuseum 2014.

Det är fortfarande helt nödvändigt att organisera sig

Texten publiceras i ett samarbete mellan Tensta Konsthall och Politism. 

”Kvinnor”, ”stort möte”, ”föredrag” och ”fest” är några av orden som hoppar fram ur konstnären Petra Bauers installation Kvinnor i kamp.

Skrivna i svart på rosa, röd, gul och blå bakgrund klingar de av en vilja att komma samman, mötas, lära och fira. De helt textbaserade affischerna från 1900-talets första decennier täcker flera väggar från golv till tak i installationen och vittnar om den socialistiska kvinnorörelsens omfattande och imponerande kamp för kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden och i samhället.

Namn som Kata Dahlström (1858-1923) dyker upp, en folkbildare och rösträttsagitator som påminner om att kvinnokampen fortfarande är högaktuell, i #metoo-tider. Installationen turneras av Folkets Hus och Parker och kan ses på Stockholms Folkets Hus fredag 17 november, som en del av FHoPs kulturarvsdag.

Nödvändigheten att organisera sig är åter på tapeten, på olika sätt. För att till exempel kunna ta vara på den oerhörda kraft som finns i #metoo, måste den groteskt stora massan av enskilda fall översättas till synliga strukturer. Om inte mönstren pekas ut, och kvinnor, och andra, går ihop och tillsammans – systematiskt – angriper problemen, blir förändringarna övergående och/eller små. Det visste Dahlström och de andra kvinnorna, och det vet Bauer också.

Skärmavbild 2017-11-07 kl. 10.29.01

Södertälje, Grafikens hus.

I dagens Sverige är ett av flera mönster som kräver omstuvning det som går bortom rättigheter och gäller kvinnors möjligheter och förutsättningar, särskilt för dem som har migrationsbakgrund. Solidaritet bland, och med, de ekonomiskt, socialt och etniskt underordnade borde stå högt på agendan.

Som konstnär har Bauer ägnat sig åt just kvinnors organisering i flera projekt, till exempel det pågående k.ö.k. – eller Kvinnor önskar-kollektivitet, en feministisk mini-institution som är indockad på föreningen Tensta-Hjulsta Kvinnocenter. KITH är en självorganiserad mötesplats med bland annat kurser av olika slag för och med kvinnor i Stockholmsförorten Tensta. Kollektiv reflektion över kvinnors erfarenheter i vardagen är viktiga delar i konstverket som i det här fallet består av mini-institutionen och dess verksamhet.

En annan kvinnoorganisation som Bauer arbetat med är Southall Black Sisters i London, som sedan 1979 har drivits av en grupp svarta och minoritetskvinnor som kämpar mot könsrelaterat våld och för kvinnors kontroll över sina egna liv. Bauers film ”Sisters!” från 2011 är ett poetiskt och samtidigt engagerande porträtt av deras dagliga arbete på centret, något som annars brukar vara osynligt.

En liknande form för organisering drevs i början av 1900-talet i Ryssland av författaren, feministen, agitatorn och så småningom diplomaten Alexandra Kollontaj (1872-1952), som startade kvinnoklubbar på fabriker. Hon var med och organiserade fabriksarbeterskor i olika delar av Ryssland, samtidigt som hon skrev radikala romaner och essäer som bidrog till en helt ny syn på kärlek, sex och äktenskap. För exakt hundra år sedan utnämndes hon till världens allra första kvinnliga minister.

I november 1917 blev hon nämligen ”välfärdskommissarie”, eller socialminister, i de ryska bolsjevikernas första regering. Som kommissarie drev hon igenom en sociallagstiftning i Sovjetunionen som än i dag framstår som progressiv: rätt till skilsmässa, legalisering av homosexualitet, lika status för barn födda inom och utom äktenskapet. Samtidigt stod hon för social och känslomässig frigörelse och vass kritik av borgerliga familjeförhållanden.

När universell emancipation åter står på agendan, med intersektionella tillvägagångssätt som kraftfulla verktyg, är det intressant att titta närmare på Kollontajs arv. Hon var en av 1900-talets mest fascinerande personer inom politik och kultur där ett högst ovanligt liv och inflytelserik gärning flätas samman. Att minnas är helt avgörande, inte för att stanna i nostalgins värld utan för att lära av och hämta inspiration i historien, precis som Bauer gör gång på gång, för att sedan koppla det till vår tid och det som ligger framför oss.

Maria Lind

Sök på Politism.se