Stäng
december 11, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det är fortfarande för många fattiga barn

På tisdagen presenterade Rädda Barnen en ny rapport om barnfattigdomen i Sverige. I ljuset av FRA-skandaler och Avpixlat-avslöjanden fick den se sig själv hamna i skymundan en del. Det hänger förstås delvis också på att inget parti driver frågan om just barnfattigdom lika hårt längre som för två år sedan eller så (hej Håkan Juholt!). Men fattigdomen i många familjer i Sverige, inte minst i de hushåll som består av en ensamstående mamma med sina barn, är inte en mindre viktig fråga nu än då. Och fattigdom slår fortfarande väldigt hårt mot barn, både i form av faktiska praktiska förutsättning och i form av skam och oro. En känsla den som levt i det sen bär med sig hela livet.

Men allt är inte nattsvart, tvärtom. En god nyhet är att barnfattigdomen minskar. 10 000 barn färre lever i fattigdom i Sverige i dag än i den senaste rapporten. Det beror, enligt Rädda Barnen, på ökade insatser från kommunerna. Sannolikt en konsekvens av att politiker – på båda sidorna blockgränsen – tog intryck av den debatt som var. Gott så.

Problemet är fortfarande stort, dock. 232 000 barn lever fortfarande i fattigdom. Därför måste mer göras. Vissa grejer är självklara och övergripande. Bekämpa fattigdomen som helhet genom arbetslöshetsbekämpning, reparerade socialförsäkringssystem, fungerande och rimliga sjukförsäkringsregler, kontinuerliga barn- och underhållsbidrag och generell rättvisepolitik.

Andra mer specifika kopplade till barnen. Rädda Barnen har en fempunktslista på vad som borde göras, nu genast helst i går, för att både bekämpa barnfattigdomen och lindra för den som redan är där. Det är inga orimliga krav:

1. Alla kommuner ska vidta kraftfulla åtgärder mot barnfattigdom

2. Inga barn ska vräkas från sina hem

3. Alla skolaktiviteter ska vara avgiftsfria

4. Alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

5. Alla kommuner ska erbjuda avgiftsfria fritidsaktiviteter

Make it happen.

Sök på Politism.se