Stäng
januari 15, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Det går inte att sätta stopp för folkviljan om skolan hur länge som helst. Foto: Kallestad, Gorm/TT

Det är bara en tidsfråga – vinstjakten i skolan kommer att försvinna

Det fanns faktiskt en dröm där från början. Friskolereformen handlade – när den genomfördes 1992 av Carl Bildts (M) högerregering – inte bara om att låta privata företag berika sig på skattepengar. En anledning till att så många ville genomföra den var att man trodde att det skulle leda till mångfald, där föräldrakooperativ eller idéburna aktörer med annorlunda pedagogik skulle kunna göra avtryck och förbättra den svenska skolan.

Det stora problemet var att Sverige införde ett system som ingen annan i hela världen har valt – där man tillåter att offentliga medel går direkt till skolor som jagar avkastning snarare än levererar en bra utbildning.

I en ny LO-rapport om skolindustrin blottas en helhetsbild av det vi sett så många enskilda exempel på de senaste åren: Privata företag ser hur vinsterna ökar när de lockar till sig de ”lättaste”, och minst kostsamma, eleverna. När de sparar in på personal, lokaler och utrustning. En utveckling som sker parallellt med att skolresultaten sjunker och klyftorna mellan elever ökat. Likvärdigheten, som står inskriven i svensk lag, försvinner.  Det hela sammanfattas väl på DN:s ekonomisidor på måndagen:

”Vinsten kan bara öka genom lägre kostnader per elev. Genom stordriftsfördelar, genom att inte erbjuda skolbibliotek, gymnastiksalar och speciallärare, men framför allt genom att så många barn som möjligt får dela på en lärare. De stora friskolekoncernerna har påtagligt fler elever per lärare än kommunerna.”

Vi har skrivit mycket om detta på Politism genom åren och då visat hur friskolor dessutom har lägre löner för lärarna, lägre lärartäthet än kommunala skolor och fler obehöriga lärare. Till råga på allt får eleverna på friskolor bättre betyg trots att de uppvisar sämre resultat. Överbetyg som är en självklar konsekvens av marknadstänket, där man lockar till sig nya ”kunder” genom att leverera just bra betyg.

I lördags ordnades ett protestmöte utanför en friskola i Stockholm, eftersom två lärare portades från sitt jobb för att de var kritiska mot vinstjakten i skolan. Det är dit vi har kommit. Ägaren till skolan är Academedia, som växer så det knakar. De köper upp andra friskolor, och andra koncerner, och har tillsammans med ett fåtal andra stora ägare blivit en totaldominant på den svenska skolmarknaden. Någon mångfald är det inte längre tal om, friskolereformen innebär snarare att vi lämnar över mer och mer av vårt utbildningsväsende till ett fåtal riskkapitalbolag.

Det anmärkningsvärda är att svenskarna inte alls vill ha det såhär. De vill inte att privata företag ska få ta ut stora vinster ur skolan, eller att de ska kunna använda svenska pengar tänkta för utbildning till att köpa upp skolor i andra länder. De säger nej, varje gång frågan ställs i undersökningar och mätningar.

Regeringen och Vänsterpartiet har utrett frågan och kommer att lägga fram förslag för att begränsa vinsterna under våren. Men Sverigedemokraterna och alliansen är inställda på att göra allt för att folkviljan inte ska få genomslag, de har valt storbolagens sida mot medborgarna. Det gör att förslagen mycket väl kan falla i riksdagen. Det positiva är dock att kunskapen om hur uselt systemet är blir allt mer spridd och att politiken på sikt inte kommer att kunna ha kvar marknadsskolan som system.

Vinsterna kommer att begränsas. Det är bara en fråga om när.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se