Stäng
december 12, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Kommunikatörer ska stå väl rustade att leda en öppen dialog. Så gör vi i Sverige! Foto: Hasse Holmberg / TT

Den luddiga klyschan är den starkaste svenska värderingen

Det har varit väldigt mycket tjat om det diffusa begreppet ”svenska värderingar” i svensk politik de senaste åren. Sådana ska man ha, har partiledare och politiker från höger betonat så fort de fått chansen. I grund och botten har det handlat om signalpolitik, att vilja berätta för väljarna att man tycker att invandrare ska vara mer som alla vi som inte invandrat.

I dag försöker Socialdemokraterna haka på diskussionen i och med en debattartikel från arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Det visar sig att det allra svenskaste vi har är corporate bullshit och managementklyschor. Såhär låter det nämligen när regeringen konkretiserar sitt budskap:

”I ett första steg tar vi oss an samhällsorienteringen för nyanlända:
Regeringen vill se över samhällsorienteringens innehåll och hur det nationellt framtagna utbildningsmaterial som används kan förändras för att frågor och samtal som handlar om rådande normer och värderingar ska kunna ges ökat utrymme. Det måste säkerställas att de kommunikatörer som ger samhällsorienteringen står väl rustade att leda en öppen dialog om dessa frågor. Goda regionala och lokala exempel på diskussionsunderlag och tillvägagångssätt för att skapa involverande dialog om normer och värderingar ska identifieras och samlas för att kunna utgöra underlag för fler.”

Absolut.

Sök på Politism.se