Stäng
december 14, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Thomas Piketty, ekonom med fokus på förmögenheter, ojämlikhet och omfördelning. Foto: Nesvold, Jon Olav/TT

De allra rikaste drar ifrån – så länge vi låter dem

I Ryssland, USA, Kina och Indien ökar avståndet mellan de superrika och alla andra i vanvettig fart. Politiska beslut – eller avsaknaden av dessa – gör att klyftorna växer snabbt och att den yppersta ekonomiska eliten hela tiden ökar sin andel av den totala förmögenheten.

I Europa är det inte lika illa men även här, och även i Sverige, ser vi hur ojämlikheten ökar och de absolut rikaste får en större och större del av kakan. Den här utvecklingen förstärks när skatter sänks för höginkomsttagare, när förmögenhetsskatter och arvsskatter avskaffas och när politiken inte omfördelar resurser i samma utsträckning som tidigare.

En ny rapport från kände ekonomen Thomas Pikettys forskargrupp ger en bild av hur våra samhällen i dag på ett absurt sätt låter de superrika – de 0,1 procent mest förmögna – dra ifrån. Tidningen Arbetet publicerar i dag en utförlig och initierad artikel om utvecklingen som blottas i World Inequality Report 2018:

”De som drar ifrån mest är den rikaste 0,1 procenten av världens befolkning som har ökat sin sammanlagda förmögenhet med lika mycket som den fattigaste hälften – eller 3,8 miljarder människor – sedan 1980. Dessutom äger den rikaste 1 procenten i världen 27 procent av den totala globala förmögenheten.”

Så här kommer det naturligtvis att fortsätta i all oändlighet. Det är rationellt för den som bygger en förmögenhet att försöka få den att växa så mycket som möjligt. Pengar ska bli till mer pengar, det är själva idén. Det finns ingen naturlig slutpunkt som uppstår av sig självt.

Det finns dock ett alternativ. Och det är vi inte längre accepterar utvecklingen. Att vi ser till att förändra detta genom politik, regleringar, skatter och lagstiftning. Att vi ser till att våra folkvalda knyts till löften om att bryta utvecklingen. Svårare än så är det inte. Tyvärr inte enklare än så heller.

Sök på Politism.se