Stäng
februari 22, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
I valet mellan elevernas kunskaper och riskkapitalets vinster har alliansen alltid valt att vara lojala med riskkapitalet. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Därför kommer högern ignorera Skolverkets larmrapport

På onsdagen kom en alarmerande nyhet. Som inte är någon nyhet alls. I alla fall om man inte medvetet valt att blunda för hur marknadsskolan fungerar.

Det handlar om en ny rapport från Skolverket som visar att elever som gått i friskola har högre betyg på gymnasiet men ändå klarar sig klart sämre i högskolan än elever från kommunala skolor. I ett pressmeddelande skriver Skolverket:

”Elever från kommunala gymnasieskolor har något lägre betygsgenomsnitt än elever från fristående gymnasieskolor men visar ändå generellt högre prestation under första året i högskolan.  Dessa skillnader finns oavsett vilket gymnasieprogram studenterna kommer ifrån eller på vilken betygsnivå de befinner sig.”

Orsaken till detta är den betygsinflation som kommer som en naturlig följd av marknadstänket i skolan. Friskolor jagar vinster, enligt lag ska det vara deras första prioritet, kunskapsresultaten är inte lika viktiga för de här bolagen. Och det är lättare att göra vinst om man är populär. Populär blir man genom att via höga betyg få nöjda ”kunder”. Alltså sätter friskolorna högre betyg än kunskaperna motiverar – det ger nöjda kunder och höga vinster.

Problemet är förstås att det förstör svensk skola. Och i takt med att vinstdrivande friskolor fått en allt större andel av eleverna har resultaten i internationella jämförelser sjunkit.

Den som inte känt till detta innan Skolverkets nya rapport har medvetet stuckit huvudet i sanden. Hösten 2016 illustrerades problemet mycket tydligt i rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” från IVA (Kungliga Ingengörsvetenskapsakademien). Betygen stiger snabbt – kunskaperna sjunker snabbt. Det borde inte vara möjligt, men är en logisk konsekvens av skolornas konkurrens om skolpeng.

Skärmavbild 2018-02-22 kl. 08.47.10Även i en rapport från IFAU i maj 2016 konstaterades att elever på friskolor har bättre betyg trots sämre kunskaper. Orsaken är att friskolorna lättare tjänar pengar om de sätter högre betyg och därför rättar nationella prov generösare än kommunala skolor.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) reagerade i går på Skolverkets rapport genom att säga att hon blir upprörd, och att hon ska kalla till sig Friskolornas riksförbund för en diskussion om detta. Dessutom finns ju redan regeringsförslag för att stoppa vinstjakten. Allt detta är bra, och Ekströms kritik mot friskolorna och marknadsskolan har blivit allt skarpare ju mer kunskap vi fått om vinstjaktens konsekvenser.

Problemet är att de som behöver dra nya slutsatser av detta, den strikt marknadslojala delen av politiken som håller vinstjakten högre än kunskapstörsten, inte över huvud taget kommer att bry sig om Skolverkets rapport. De är helt enkelt inte intresserade av att lyssna. Då hade de reagerat på de tidigare rapporterna. Då hade de inte avfärdat regeringens förslag om vinstbegränsning i skolan redan innan de tittat på det.

De har bundit sig så hårt vid företagens rätt att berika sig på skattepengar öronmärkta för utbildning att de inte kan backa, särskilt inte under ett valår. Skulle de erkänna problemet skulle de tvingas underkänna hela den argumentation de lutat sig emot under flera decennier.

Dessa politiker, den högern som har en religiös tilltro till marknaden, har helt enkelt inte råd att ställa sig på elevernas och utbildningens sida. De har redan valt en villkorslös lojalitet med riskkapitalbolagen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se