Stäng
januari 31, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Socialdemokraternas John Zanchi och Lena Rådström Baastad presenterade S valstreategi på tisdagen. Foto: Socialdemokraterna

Därför är så många till vänster kritiska till S valstrategi

Om Socialdemokraterna gör ännu ett val där de krymper kommer vi att få en högerregering. Vi kommer att se ett Sverige där Moderaterna och Sverigedemokraterna får större inflytande. Det påminner om hur viktigt det är att socialdemokratin gör ett bättre val än 2014.

Den goda nyheten inför valåret är att det finns goda förutsättningar för stora reformer. Överskotten är på rekordnivå.

Dagens Industri rapporterade nyligen om att budgetöverskott för 2017 var ”mer än dubbelt så stort som förväntat och har fått flera analytiker att tappa hakan”Danske Banks chefsekonom Michael Grahn höll i princip på att trilla av stolen när han tog del av siffran som han kallar ”galen”. Denna framgång – att resurserna som finns att tillgå är enorma – måste socialdemokratin utnyttja. Inte genom att skönmåla bilden av Sverige, och fixera sig vid att det finns gott om pengar som vore det slutmålet, utan genom att gå på offensiven och använda möjligheterna att förändra och förbättra Sverige rejält.

En del i detta är naturligtvis att även fortsättningsvis bekämpa kriminalitet, vilket var det som huvudsakligen betonades när S presenterade sin valstrategi på tisdagen.

Många av oss som lyssnade – såväl höger, vänster som de politiska reportrarna – på de två S-företrädare som presenterade strategin fick det bestämda intrycket att detta kommer att betonas så mycket att andra frågor riskerar att trängas ut. En oro som etablerat sig ända upp i partistyrelsen, enligt SvD. Om S-företrädarnas beskrivning av strategin är korrekt blir valårets huvudfokus lag och ordning, brott och straff, hårdare tag. Andra frågor ska förstås också in där, snabbare integration och bättre välfärd nämns redan i rubriken, jobben är en annan, men de presenterades inte med alls samma tyngd och fokus.

Klass, fördelningspolitik och ekonomisk jämlikhet är områden som lyste med sin frånvaro, vilket är väldigt synd. Det är dessutom överraskande givet vilken stor fråga ojämlikheten blivit internationellt i valrörelser, inom forskningen och den ekonomiska debatten och inte minst – i den svenska arbetarrörelsen. Medan LO pekat ut detta som den helt centrala frågan kommer den upp först på en direkt fråga från en journalist på plats när S presenterade strategin.

Dessutom är den strategi Socialdemokraterna pekat ut inriktad på att vinna både ”lättrörliga mittenväljare” och de som ”vacklar mellan S och SD”. En svår kombination att ro i land – och dessutom en tydlig signal om att valet inte ses som ett mobiliseringsval. Hårdare tag, fler poliser och hårdare straff är inte, så vitt jag vet och minns, en fråga som någonsin mobiliserat gräsrötter och ideellt engagerade sossar i en valrörelse. Dessutom finns en uppenbar risk att den trasiga sjukförsäkringen, problemen med LSS, de skrämmande låga pensionerna och den strängare migrationspolitiken bidrar till ytterligare demobilisering av socialdemokratiska gräsrötter runt om i landet.

Socialdemokraterna har valt en strategi som på många sätt betonar konfliktytorna inom arbetarrörelsen när jag tror att man hade behövt fokusera på det som förenar den.

Motvinden avtar inte heller när de prioriterar frågor där de har relativt sett lågt förtroende och där högern – främst Moderaterna och Sverigedemokraterna – har ett större förtroende och alltid kommer att buda över när det kommer till straffskalor och satsningar på polis.

Några konkreta vallöften har ännu inte presenterats. De kommer presenteras kontinuerligt under valåret. Eftersom Socialdemokraterna måste gå framåt om M och SD ska hållas borta från makten hoppas jag att dessa vallöften är modiga, långtgående och samhällsförändrande. Jag hoppas att de rör frågor som väcker entusiasm, som mobiliserar och som den breda vänstern kan sluta upp bakom. Det är nödvändigt både för att de stora reformerna behövs och för att valresultatet ska bjuda möjlighet att genomföra dem.

Sök på Politism.se