Stäng
april 18, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Dåliga facket

Som journalist väljer man oftast Journalistförbundet när man ska gå med i facket, av naturliga skäl. Ett val som en del ifrågasatt den senaste veckan, efter fackliga tidningen Journalistens absurda hållning mot counterjihadrörelsen.

Vi som inte är med i Journalistförbundet är oftast med i Unionen. Men också det medlemskapet känns allt mer prövande. För även om det är ett fackförbund som ofta varit mycket bra ser man nu en utveckling i helt fel riktning.

Bland annat handlar det om att man öppnar dörren för fler visstidsanställningar (problemet med visstiderna har för övrigt Agneta Berge utvecklat här). Dessutom har Unionen gett sig in i den ofta problematiska bemanningsbranschen, och är därmed ett fackförbund som medverkar till att färre får riktiga anställningar. Till råga på allt accepterar man nu att en SD-politiker – som vill att polisen ska ”haffa” papperslösa (”kriminella” som hon kallar dem) på sjukhus – sitter i en av Unionens regionsstyrelser.

Vid sidan om sitt fackliga uppdrag driver hon för SD:s räkning bland annat argumentationen om våldtäkter att ”dom som tycker det är ok att dessa sjuka 2-benta varelser får fortsätta våldta får uppleva detta själva och att vi som tycker att dom ska sys in länge eller skickas härifrån slipper”.

Det är inte utan att man, som en person som älskar facket som fenomen, blir lite sorgsen.

Sök på Politism.se