Stäng
november 14, 2016
Hanna Lidström, medarbetare
I Marrakesh ska man försöka gå från ord till handling. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT

COP22 – Från signaturer på lagförslag till faktiskt minskade utsläpp

I Marrakesh i Marocko, pågår det internationella klimattoppmötet COP22 för fullt.

Va, var vi inte klara med klimatmöten?

Förra året kom förhandlingarna fram till Parisavtalet, världens första globala klimatavtal. Sverige har redan röstat om att ratificera avtalet i svensk lag, och det trädde i kraft härom veckan.

Så vad ska vi göra nu?

I år handlar allt om skillnaden mellan ratificering och implementering. Alltså: skillnaden mellan signaturer på lagförslag och faktiskt minskade utsläpp i luften.

Även om Marrakeshmötet är mindre hypeat i medierna än Parismötet är det mer spännande: nu gör vi omställningen till ett fossilfritt samhälle till verklighet.

Det här säger också något spännande om klimatrörelsen. Den har gått från att vara en proteströrelse till att långsamt ta sig in i maktens rum, in på klimatförhandlingarna och in i lagtexterna. När förhandlingarna kör fast mellan två länder är det ofta experter från klimatorganisationer som kommer med konstruktiva lösningar för att hitta vägar framåt. Klimatrörelsen har gått från att protestera mot samhällsordningen till att bygga en ny.

Vad kommer att hända i Marrakesh?

Parisavtalet gäller utsläppsminskningar från 2020 och framåt. Men även om alla länder når upp till sina lovade utsläppsminskningar är det inte tillräckligt för att hålla den globala uppvärmingen något så när i schack. Detta brukar kallas ”the emission gap” – klyftan mellan de utsläppsminskningar länderna har lovat och de utsläppsminskningar planeten behöver. Därför kommer mycket på det här mötet också handla om hur vi får länderna att höja sina ambitioner, och hur vi får action redan innan 2020.

I veckan kommer ministrar och till och med en del statschefer till Marrakesh och vi kan förvänta oss en del röj i förhandlingarna, speciellt som det globala ledarskapet för klimatomställning är up for grabs efter att USA valt en klimatförnekare till president.

Förhoppningsvis kommer fler aktörer att vilja flytta fram positionerna.

Sök på Politism.se