Stäng
juni 7, 2017
Politism, redaktion
Carl Melin.

Carl Melin: ”Vad händer med klassröstningen?”

Förra veckan kom SCB:s stora partisympatiundersökning. Den innehöll få överraskningar även om den bekräftade att Moderaterna tappar väljare medan framför allt Centerpartiet ökar. I dag kom den fördjupande rapporten som redovisar olika undergrupper. Där finns mycket intressant för den som vill förstå större samhällsförändringar.

Arbetslivet har alltid haft stor betydelse för hur människor röstar och den kanske starkaste förklaringen av svenskt röstande har varit den så kallade klassröstningen som lite förenklat säger att arbetarklass röstar på partier till vänster (främst Socialdemokraterna) och att medel- och överklass röstar på partier till höger. Det utgår från att de politiska konflikterna i samhället främst handlar om socioekonomiska frågor som exempelvis skatt och välfärd och där människor röstar utifrån sina ekonomiska intressen. Sverige har utmärkt sig genom att politiken i liten utsträckning handlat om exempelvis religion eller andra icke-ekonomiska frågor.

Vi har i ett antal val kunnat konstatera att den traditionella klassröstningen håller på att förändras.

I såväl USA som i Storbritannien har vi sett att partierna till vänster tappat traditionella arbetarväljare medan de går bättre i storstadsregionerna. Människor som arbetar, eller arbetade, i traditionella industrier röstar mer och mer höger medan välutbildade människor, ofta i tjänstesektorn, röstar mera vänster. Det som förenade Donald Trump och Brexit var att stödet var starkast i gruvsamhällen men svagast i storstäderna.

Det finns en liknande utveckling i Sverige och det senaste valet var det första i modern tid där vänstersidan var starkare i Stockholm än i landet som helhet. Vänstersidan hade ett budskap som attraherade storstadsbor men inte de väljargrupper som sett sig som förlorare på den ekonomiska utvecklingen.

Det vore dock ett misstag att endast söka politiska förklaringar kring detta. I stället handlar det snarare om samhällsförändringar och om du upplever dig som vinnare eller förlorare på dessa. Människor vars jobb hotas av automatisering och globalisering söker trygghet medan de som ser sig som vinnare söker öppenhet. Det tar sig uttryck i hur de exempelvis ser på migration och frihandel. Arbetarväljare som historiskt sett socialdemokratin som sin röst dras i stället till politiker som lovar att skydda dem mot exempelvis invandring.

Klassröstningen är dock inte död i Sverige och det är fortfarande så att låginkomsttagare röstar mer vänster än höger. Det är dock på blocknivå och det ser annorlunda ut om vi tittar på utbildning och enskilda partier. Det är då uppenbart att utbildning betyder mer än inkomst. Både Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är relativt starkare bland högutbildade än vad exempelvis Moderaterna och Socialdemokraterna är.

Centerpartiet har historiskt varit ett parti för det gamla Sverige, starkt på landsbygden och bland lågutbildade. Partiets framgångar sker dock inte där. Under det sista året har Centerpartiet mer än fördubblat sitt stöd i alla tre storstadsområden. Bland personer med längre högskoleutbildning har väljarstödet ökat från 5,4 till 15,2 procent på ett år. Partiet ökar även mer bland tjänstemän än bland arbetare. Centerpartiet vinner väljare från alla partier men framför allt från Moderaterna.

Även små förändringar har dock betydelse. Centerpartiet har också vunnit väljare från andra sidan blockgränsen och då främst från Miljöpartiet. Det är tillräckligt för att det nu ser ut som att alliansen skulle ta över i Stockholm om det vore val i dag.

På vissa sätt har också Centerpartiet övertagit den position som Miljöpartiet hade före valet 2014. Det vill säga som det parti som öppet och modigt möter samhällsförändringarna. Samtidigt är detta en position som är lättare i opposition i än i regeringsställning. Däremot är det uppenbart att ett block som vill attrahera olika typer av väljare behöver ha partier som både lockar vinnarna och förlorarna på samhällsutvecklingen.

För Socialdemokraterna men även Moderaterna handlar det nog mindre om migrationspolitiken och mera om att forma en jobbpolitik som övertygar dem som känner sig hotade av förändringarna i arbetslivet.

Carl Melin.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se