Stäng
augusti 21, 2017
Politism, redaktion
Cult Cosmic.

Calle Wersäll: Jag vägrar acceptera att behandlas som en grov brottsling bara för att jag lyssnar på elektronisk musik

Under en helg i slutet av juli anordnades konst- och musikfestivalen Cult Cosmic utanför Norrtälje. Festivalen är ett projekt som vi arrangörer driver vid sidan av våra ordinarie arbeten. Jag har normalt ett heltidsjobb som forskare men arbetar med festivalen på fritiden utan ekonomisk vinning och av den enda anledningen att det är roligt. Vi är några personer i samma situation som arbetar hårt under kvällar och helger hela året för att anordna detta evenemang för alla som delar vårt intresse för musik och konst.

Under årets upplaga valde Stockholmspolisen att göra ett tillslag under anmärkningsvärda former. Tillslaget gjordes utan förvarning men var enligt polisen planerat sedan länge. Eftersom ingen dialog fördes med oss arrangörer kan det inte tolkas på något annat sätt än att syftet var att gripa så många besökare som möjligt för narkotikabrott. Uppenbarligen till vilket pris som helst. Festivalens genomförande hade avhandlats noggrant med Norrtäljepolisen och den lokala räddningstjänsten där vi under ett antal möten och besök på platsen gått igenom säkerhet, vakter, sjukvård, alkohol, droger, brandsäkerhet, vatten, ljudvolym med mera. Vi fick intrycket av att Norrtäljepolisen generellt var positiva till festivalens organisation och genomförande. De hade vissa synpunkter och vi gjorde vårt bästa för att åtgärda dessa. Dialogen med den lokala polisens patruller på plats fungerade utmärkt eftersom vi arbetade mot samma mål: en säker och trygg tillställning där gäster, arrangörer, grannar och polis blir nöjda. Vi lyckades också genomföra festivalen utan klagomål från grannar. Många grannar har varit inblandade i byggandet och planerandet av festivalen och de flesta i området är positiva till Cult Cosmic, som arrangerades för sjunde året i rad och andra året på samma plats.

Vi har aldrig haft ett enda anmält fall av våld, sexuella övergrepp eller stöld och har alltid haft en glad stämning där de flesta besökare bidrar med något till festivalen.

Därför var det förvånande att Stockholmspolisen i hemlighet hade planerat ett tillslag. Det mesta tyder på att endast cheferna på Norrtäljepolisen var informerade. De uniformerade poliserna på plats verkade lika handfallna som vi över det som utspelade sig. Ett femtontal civilklädda poliser kom till området och slog till brutalt mot många gäster. Besökare, personal, konstnärer och artister brottades ner och fick handfängsel, eller drogs in i skåpbilar och fick ta av sig alla kläder eller kläddes av nakna i skogen framför andra gäster och kroppsvisiterades. Man satte handfängsel på folk för att sedan klä av dem och ta urinprov. En urinprovtagningsstation sattes upp mitt i en konstinstallation dit festivalbesökare slussades på löpande band. Mediciner blev beslagtagna, både receptbelagda och receptfria vilket resulterade i att en gäst blev tvungen att åka till Stockholm för att hämta nya mediciner. Alla var misstänkta. Det verkade räcka med att vara på festivalen för att misstänkas för narkotikabrott. Det är uppenbart att urval också gjordes utifrån etnicitet. Rasifierade personer vittnar om att de blivit stoppade upp till fem gånger samma kväll.

Vad blev då resultatet av tillslaget? 27 rapporterade för eget bruk, 28 rapporterade för innehav och tre för överlåtelse. Polisen meddelar inte hur mycket överlapp det är i siffrorna, det vill säga hur många som till exempel blivit rapporterade för både bruk och innehav. Man vet heller inte hur många som inte blir lagförda och som visar sig vara falsk misstanke, troligtvis relativt många med tanke på det breda urvalet. En relativt normal siffra för krog/uteliv/nattklubb skulle man kunna argumentera. Det är omöjligt att veta eftersom liknande tillslag aldrig har gjorts mot finrestauranger, nattklubbar, kändisfester eller andra miljöer där man troligtvis kan finnas droger.

Man kan endast spekulera i vad syftet med denna insats var. Det kan vara så kallad pinnjakt i syfte att förbättra polisens statistik, där narkotikabrott är mycket lämpligt och lätt att bevisa medan exempelvis våldsbrott inte är lika attraktivt. Men att Stockholmspolisen väljer att ta sig till Norrtälje just nu till denna tillställning med en insats vars kostnad troligtvis ligger nära miljonen, avsevärt mer än hela festivalens budget, har sannolikt en annan orsak – elektronisk musik.

Dagarna efter festivalen meddelades att Into the Factory får sitt tillstånd indraget med hänvisning till att det finns risk att besökare använder droger, baserat enbart på att festivalen spelar elektronisk musik. Stockholmspolisen har en lång tradition att hävda sig mot dessa musikgenrer. Det finns dock inga belägg för att droger skulle vara mer utbrett på tillställningar där elektronisk musik spelas än i andra sammanhang. Hetsjakten har bedrivits i perioder i över 20 års tid och mycket tyder på att vi på väg in i en ny våg av trakasserier som grundar sig i ett personligt agg hos vissa polismän.

Jag har under snart 20 år inom den elektroniska musikvärlden sett en del trakasserier från polisen, men aldrig tidigare så brutala systematiska övergrepp som de under Cult Cosmic. Det var uppenbart att de ville förnedra och skrämma våra besökare. Men dagens publik består av helt vanliga medborgare i alla åldrar och från alla samhällsskikt som delar samma intresse för musik. Vi vet våra rättigheter och personligen vägrar jag att acceptera att behandlas som en grov brottsling bara för att musiken jag lyssnar på inte är producerad med akustiska instrument. Det finns mycket som tyder på att polisens insats på flera sätt strider de regler som finns, till exempel individens rättigheter och likhet inför lagen samt proportionalitet, och vi som står bakom festivalen kommer att undersöka förutsättningarna för att insatsen ska granskas ingående.

Cult Cosmic 2017 blev en fantastisk tillställning trots våld och trakasserier från polisen, tack vare vår glada och fredliga publik. Jag lider med dem som nu aldrig får chansen att genomföra sina festivaler på grund av indragna tillstånd på lösa grunder. Att så nära inpå dra in tillståndet är ett hån mot det oerhörda arbete som ligger bakom att planera en festival, och troligtvis ett medvetet drag för att försöka döda en hel kultur.

Det är dags för beslutsfattare att fråga sig om Sverige 2017 verkligen behöver en kulturpolis eller om polisens uppgift ska vara att skapa trygghet i samhället.

Calle Wersäll,
Festivalarrangör

Sök på Politism.se