Stäng
november 1, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Vågar anställda berätta om säkerhetsrisker i kollektivtrafiken? Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bussbolaget försökte få obekväm anställd klassad som psykiskt sjuk

En anställd bussförare på Arriva, Jan Rosbäck, har påtalat brister och säkerhetsrisker till företaget, eftersom han vill värna de som reser och de som jobbar med kollektivtrafiken. Det skulle han inte ha gjort, avslöjar tidningen Mitt i.

Men företaget ville inte veta av några klagomål och hamnade på kollisionskurs med Jan Rosbäck. Efter bråk med cheferna – Rosbäck beskriver det i tidningen Mitt i som rena trakasserier – sjukskrivs han en kort tid. Han varnas också för arbetsvägran, men facket backar upp honom.

Arriva skickar då Jan Rosbäck till företagshälsovården, som bedömer honom som frisk, men stressad. Arriva nöjer sig inte med svaret och kopplar in en ny läkare, som blir den enda som Rosbäck får träffa. Den läkaren gör en annan bedömning, som passar Arriva bättre: Jan Rosbäck är psykiskt sjuk, visar tecken på demens och kan vara medicinskt olämplig att inneha busskort, konstaterar Arrivas utvalde läkare.

Jan Rosbäck mår fruktansvärt dåligt av detta, men kämpar vidare. Han gör ett test som visar att han inte är dement, och Transportstyrelsen avskriver ärendet. Konflikterna tar dock inte slut och i juni 2014 ger Rosbäck upp och accepterar att bli uppsagd.

Ärendet stinker. Arriva duckar frågor om fallet. Det gör också Previa, där läkaren som beskrev Rosbäck som psykiskt sjuk arbetade.

Sverige har starka fackföreningar och ett starkt anställningsskydd. Det gör att arbetsgivare inte bara kan sparka ut obekväma anställda, personer som vågar säga ifrån. Den ordningen är viktig inte bara för de anställda utan också för alla kunder och resenärer, vars säkerhet och trygghet är beroende av att de som jobbar vågar berätta vad som inte funkar.

Arriva, denna expansiva multinationella jätte på den europeiska kollektivtrafikmarknaden, tycks dock inte acceptera detta. Då kan det förstås vara bekvämt att hitta på att den som inte rättar in sig i ledet är psykiskt sjuk och otillräknelig. Till slut orkade Jan Rosbäcks inte kämpa i motvind längre. Och genom sitt agerande har Arriva sannolikt skrämt andra kritiska anställda till tystnad.

Så kan det se ut när en arbetsgivare försöker missbruka makt.

Bussbolaget Arriva har varit inblandade i ett antal skandaler både i Sverige och i de 15 andra länder där de jobbar med kollektivtrafiken. Nyligen har de fått kritik för att de kör gamla och osäkra bussar i trafik, vilket bland annat fått konsekvensen att hjul ramlat av från bussarna vid fem tillfällen på kort tid. Klagomålen från resenärer har också skjutit i höjden när Arriva tagit över ansvaret från andra företag. De har också förvägrat facken att hålla möten i företagets lokaler och försökt tvinga Kommunal att avsätta sitt huvudskyddsombud, efter att denne påtalat brister i verksamheten.

Sammantaget känns Arriva som ett bolag som sätter pengarna och vinsterna främst och samhällsnyttan och kundnöjdheten långt ner på prioriteringslistan.

På Arrivas hemsida skriver de att verksamhetens kärnvärden präglas av ”respekt för alla individer” och att deras företagskultur ”bygger på ärlighet och öppenhet”. Fina ord som rimmar illa med hur de agerar i verkligheten.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se