Stäng
november 24, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: svt

Bra snack

Bland det mest tidstypiska man kan göra just nu är att säga att man är trött på hur debatten förs och att man vill prata mer om de viktiga sakerna i stället för att träta, för att sedan fortsätta tjabba på som vanligt. Vi är många som gör oss skyldiga till det där regelbundet.

Då är det rätt skönt när det tas initiativ som lämnar metadebattkritiken och börjar formulera alternativa samtal. Runda Bordet i SVT ser ut att kunna bli ett sådant.

Utan samtalsledare och utan på förhand bestämd plakatpolemisk utgångspunkt sätter sig fem personer med mycket omfattande kunskaper och för ett samtal om klimatfrågan, vår tids ödesfråga.

Plötsligt diskuteras tillväxtkritik på ett seriöst sätt på bästa sändningstid (bland annat med referenser till Tim Jackson, värd att lyssna på här), utan att någon gör billiga retoriska motpoänger och BNP-måttet ifrågasätts på ett intressant sätt.

När Johan Rockströmprofessor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholm Resilience Centre, säger att vi har ”fem eller tio år på oss” att göra något radikalt för att klimatförändringarnas konsekvenser inte ska bli oacceptabelt och ohanterbart brutala nickar alla, inklusive Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

När det finns en grundkunskap och en vilja att samtalet ska vara lärorikt händer något annat än i de debatter som vi är mer vana vid tar upp utrymmet. Enigheten om att politiken måste sätta tydligare ramar, med oerhört mycket skarpare krav, tycks stor. Näringslivets förändringsbenägenhet styrs i stort av regleringar snarare än av egen klimatentusiasm och att få oss att göra förändringen på individnivå genom informerade val är omöjligt. Man får maximalt 15 procent av medborgarna att vara del av en sådan frivillig förändring, konstateras i programmet.

Alla borde kolla på det här. För om alla gör det får vi möjligen något litet bättre förutsättningar att hitta ett politiskt intressant samtal om klimatfrågan, där den breda vänstern i Sverige kan spela en mer aktiv roll än nu. Så sätt dig och glo.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se