Stäng
maj 21, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) lovar att fler unga ska garanteras bostäder med rimliga hyror. Foto: Christine Olsson/TT

Bra att de folkvalda axlar ansvaret för bostadsförsörjningen

Bostadsbristen är ett jätteproblem. I hela Sverige. Medan många tror att det bara är ett storstadsproblem ser verkligheten annorlunda ut. Hela 255 av 290 kommuner har brist på bostäder. Från höger vill man lösa detta med marknadshyror. I klarspråk betyder det högre hyror, eftersom marknadslogiken säger att priset går upp när det råder brist på något.

Regeringen har infört ett investeringsstöd riktat mot hyresrätter och studentlägenheter, och där ingår ett krav på att hyran inte får bli hur hög som helst. Sedan detta infördes 2015 har över 11 miljarder betalats ut. Någon total succé är det verkligen inte fråga om – det byggs fortfarande på tok för få lägenheter med rimliga hyror. Men kritikerna som pratat om att det inte behövs något stöd eftersom det ändå byggs så mycket har fått fel. För nu kommer flera rapporter om att bostadsbyggandet snabbt bromsar in. Det innebär att det är extremt bra att stödet finns på plats, det kommer att spela roll för byggandet under kommande år. Men det behövs naturligtvis mer.

Ett exempel på vad ”mer” kan vara är det vallöfte som i förra veckan presenterades av Socialdemokraterna i Stockholm. De vill införa en bostadsgaranti för unga mellan 18 och 25 år. Den som söker ska vara folkbokförd i kommunen, ha stått i kö sedan hen var 18 och inte redan ha ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt.

Det är ett smart och klokt vallöfte, som fler kommuner i Sverige bör kika på. I Sundbyberg och Helsingborg har liknande bostadsgarantier införts, och Hyresgästföreningen har lyft fram dem som positiva exempel:

”De kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att möjliggöra fler bostäder och styr därmed tydligare produktionen mot bostäder som unga vuxna kan efterfråga och fler unga vuxna får därmed möjlighet att starta sina vuxenliv på riktigt. Det blir en vinst både för individ och samhälle.”

Av den beskrivningen framgår också vad som krävs för att bostadsgarantin ska bli en framgång: De kommunala bostadsbolagen måste börja producera lägenheter. Och det måste vara lägenheter som unga kan efterfråga. Allmännyttan måste börja bygga med mindre fokus på lönsamhet och överskott – och med större fokus på behov och bostadsförsörjning. En bostadsgaranti gör helt enkelt bostadsfrågan långt mer politisk än i dag. Politikerna tvingas leverera resultat – annars sviks vallöftet.

Flytta-hemifrån-garantin har förvisso flera brister – man frågar sig inte minst hur långt den räcker när bristen är så stor – men det viktigaste argumentet för S vallöfte, och den viktigaste anledningen till att fler kommuner bör följa efter, är att politiken uttrycker att bostadsförsörjningen i stor utsträckning är de folkvaldas ansvar.

Det är en syn på bostadspolitik vi är många som efterlyst i väldigt många år.

Sök på Politism.se