Stäng
oktober 20, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Bostadsbyggandet kan bli ett trumfkort för den rödgröna regeringen

Vi räknar ner – 700 000 lägenheter kvar att leverera! skrev vi i januari i år. De som ska leverera är regeringen, och kravet ställde vi eftersom de ambitiöst formulerat att just 700 000 lägenheter ska byggas på nio år.

Nu kan vi passa på att stämma av lite hur det går. Dagens Industri skriver att prognosen för 2016 är 61 000 påbörjade bostäder under helåret. Det är den i särklass högsta byggtakten sedan miljonprogrammet byggdes mellan 1965 och 1975. Det är ett tempo som skulle ge 549 000 bostäder på nio år om det fortsatte i samma takt. Det är otroligt bra, en enorm fart i byggandet. Samtidigt är det inte fullt ut i linje med målet, och Sveriges Byggindustrier tror att det blir färre 2017. Då räknar man med att 50 000 bostäder påbörjas.

Å den andra sidan tror Boverket att det är fullt möjligt att årets tempo hålls även framöver, och att målet kan nås.

Vi måste fortsätta hålla koll på vad regeringen gör i frågan och vi måste fortsätta påminna om att målet ska uppfyllas. Men det står klart att den rödgröna regeringen faktiskt kan lyckas med något som allianspartierna aldrig var nära att komma till rätta med.

När de går in i valrörelsen inför valet 2018 kommer bostadskrisen – trots det intensiva byggandet – att vara minst lika akut.

Då är det rätt bra att kunna peka på det här resultatet. Och varna för en återgång till högerpolitikens fåniga duttande med ”Attefallshus”, lönlöst evighetsutredande och skenande andrahandshyror.

Sök på Politism.se