Stäng
april 20, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: redrik Sandberg / TT

Början på slutet för det fria skolvalet

Det är inte många år sedan det var politiskt omöjligt att kritisera det fria skolvalet. Ingen lyssnade, alla skakade på huvudet, eftersom jämlikhet inte var en prioriterad fråga i samhällsdebatten.

I dag är det annorlunda. Även om de stora jämlikhetsreformerna lyser med sin frånvaro förs samtalet på ett annat sätt. Få har i dag mage att förneka vikten av jämlikhet i allmänhet och likvärdighet i skolan i synnerhet.

Därför är det extra intressant att Skolkommissionen nu föreslår införandet av en regler som gör att den som driver en skola enligt lag ska jobba för ”socialt allsidigt sammansatta skolor”. En princip som går stick i stäv med det fria skolvalet. I dag vinner föräldrarnas rätt att fritt välja själva alltid över hur skolan och samhället som helhet fungerar. Så vill inte Skolkommissionen längre ha det, vilket är mycket glädjande.

Skolkommissionen vill också förändra reglerna som styr vilka elever som hamnar på vilken skola i de fall då skolan har fler sökande än platser. Till exempel genom lottning.

Det här är en stor grej.

I den svenska skoldebatten är det ett avgörande underkännande av den marknadsrättvisa som råder i svensk skola i dag. Skolkommissionen tror inte att skolan ska göra föräldrar och elever till enbart kunder som tar sina pengar och går till den butik som erbjuder den bästa dealen. En liten revolution i sig, även om det kan låta som en självklarhet.

Skolkommissionens förslag kommer inte att tilltala vare sig allianspartierna eller Sverigedemokraterna. Frågan är om de ens tilltalar de som styr Socialdemokraterna. Samtidigt ligger förslagen helt i linje med vad Anna Ekström (S) argumenterade för innan hon blev minister, när hon var generaldirektör på Skolverket (och ordförande för Skolkommissionen). Och ingen i eller kring regeringen kan frågan lika bra som hon, så de andra gör nog klokt i att lyssna.

Vi har tidigare skrivit åtskilliga texter om problemen med det fria skolvalet, brutit ned argument för fritt skolval och konstaterat att den uppdelning som kommer med det fria skolvalet är ett samhällsproblem, inte ett individproblem. Att insikterna om hur ohållbart det fria skolvalet är äntligen omsätts till verkliga politiska förslag är värt mycket.

Sök på Politism.se