Stäng
mars 24, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
NEJ. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Björklund och alliansen skiter i forskningen – som vanligt

I dag skriver de fyra allianspartiledarna på DN Debatt och utlovar betyg från fjärde klass om de vinner valet. Det låter mer som ett hot än ett löfte. Dessutom ett taktiskt och inte ett utbildningspolitiskt sådant.

Tidigare betyg infördes nämligen för bara ett par år sedan, då i sexan. En reform som är omöjlig att utvärdera såhär snabbt men som alliansen nu alltså ändå vill utöka.

Orsaken är naturligtvis inte att alliansen tror att betyg i fyran kommer att vända den svenska skolans katastrofala utveckling. Tvärtom vet de att betygen inte är huvudproblemet. Vad gäller skolforskningen – även om den aldrig intresserat frifräsaren Jan Björklund (FP) – pekar den snarare på att tidigare betyg kan ha negativ effekt. Men det brukar alltså inte hindra Björklund och alliansen. Som när han 2008 införde ett nytt betygssystem med fler steg:
– Jan Björklund vet inte till vilket pris han gör det här, sa betygsforskaren Christian Lundahl vid Uppsala universitet till Aftonbladet då och konstaterade:
– Det man har sett är att betyg som ges i slutet av terminen ofta leder till att man lär sig ytligt. Man pluggar för att få bra resultat snarare än bestående kunskap.

I stället vill skolforskarna se fler omdömen direkt kopplade till det man just arbetat med. Skriftliga omdömen som nu ska bort, föreslår alliansen på måndagen.
– När man väntar till slutet av terminen så finns inte längre någon koppling mellan betyget och det man har presterat vid enskilda tillfällen. Istället tar man det personligt. Om du får dåliga betyg så upplevs det som att du är dålig, sa Anders Jönsson, som forskar om bedömning vid Malmö högskola till Aftonbladet 2008.

Tidigare betyg imponerar inte heller facken. I dag skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på twitter:
”Fel prio reg! Ännu tid betyg hjälper inga elever. Särsk stöd, tid att hjälpa varje elev o lär m bra förutsättn- det kan vända resultaten!”

Det har hon alldeles rätt i. Och det vet alliansen. Men de vill ha konflikten om betyg ändå, eftersom de tror att de kan få väljarna med sig. Genom att närma sig Socialdemokraterna i många skolfrågor och sedan försöka ta konflikten om betyg i fjärde klass ser de en chans att slippa prata om skolans verkliga problem. De ser en möjlighet att få väljarna att fokusera på fel sak så att de inte behöver stå till svars för vad de faktiskt gjort med den svenska skolan. Det hela är djupt cyniskt och ger en dålig smak i munnen.

Men som framgår av vad forskarna sa redan 2008 har alliansen genomfört sin politik trots att forskarna hela tiden varnat för konsekvenserna.”Hans ovetenskapliga experiment kommer att stå hela samnhället mycket dyrt”, skrev för övrigt Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2008.

Och så sent som i december 2013 konstaterade tre ledande forskare att Björklund och alliansen inte har någon grund för sin utbildningspolitik:
”Det finns inget stöd i forskningen för att fler, tidigare, och mer standardiserade bedömningar, såsom nationella prov och betyg skulle lösa problemen med sjunkande resultat. Snarare pekar metaanalyser av en mängd forskningsstudier på att ett ökat tryck av sådana bedömningar skadar många elevers motivation och leder till ytligare undervisning och lärande och till att elever på lägre prestationsnivåer halkar efter än mer.”

Vill vi hitta de verkliga problemen bör vi till exempel titta på konsekvenserna av det fria skolvalet och bostadssegregationen, vi bör titta på hur skolpeng blir till företagsvinster i stället för till undervisning i den vinstdrivna utbildningsbranschen, vi bör titta på avsaknaden av specialpedagoger, av stöd till elever med behov av särskilt stöd, vi ska peka på den akuta lärarbristen och vi ska titta på lärarlönerna.

Den enda relationen alliansens utbildningspolitik har till forskarna är att de senare konsekvent varnat för vilka oerhört allvarliga konsekvenser Jan Björklunds vansinniga tokpolitik kommer att få med tiden. Och vi har, vilket alla internationella undersökningar numera visar, precis börjat se hur illa ställt det är.

Vill alliansen hitta rätt väg i skolfrågan måste Jan Björklund avgå. Innan det skett finns inget hopp om bättre skola.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se