Stäng
april 8, 2016
My Sternberg, skribent
Skribenten My Sternberg är också butiksbiträde och fackligt förtroendevald. Foto: Hasse Holmberg/TT

Bitterljuv eftersmak av nya kollektivavtalet

Visst har vindarna börjat vända.

Visst har de kollektiva rörelserna börjat växa och allt fler börjar inse vilken makt vi kan få genom att organisera oss tillsammans. Detta gäller även på arbetsmarknaden.

Jag upplever att det hos allt fler kollegor i butiksbranschen går att skönja en tilltagande framtidstro som underbyggs av en allt större tilltro till vår gemensamma styrka som arbetstagarorganisation.

Däremot välkomnas ett nytt kollektivavtal, precis som vanligt, med en bitterljuv eftersmak.

I söndags gick Handels och Svensk Handel ut och meddelade att de hade träffat ett ettårigt kollektivavtal för alla oss butiksarbetare inom privat handel. Ett avtal med en hel del förändringar.

Kanske inte helt oväntat var de viktigaste frågorna för oss anställda i branschen: jämställda löner, trygga jobb och rätten till heltid. Frågor som många av oss däremot hoppades på att i avtalet kunna uttyda ännu större resultat i. Detta då vi upplever att det är så självklara frågor att leverera i.

Den något bittra delen av eftersmaken som många av oss därför känner är kanske därför inte så konstigt. Vi vet att alldeles för många kollegor fortfarande kommer leva i en hård kamp för att få vardagen att gå ihop, för att de villkor och löner som erbjuds av många arbetsgivare fortfarande kommer kunna vara undermåliga.

Den något ljuvare delen av eftersmaken är däremot också kännbar då resultaten i det nya avtalet ger indikationer om tydliga steg i rätt riktning. Tydliga steg i de frågor som är viktigast för oss. Vi fick bland annat löneökningar på 590 kronor för heltidsanställda och på lägstalönerna en löneökning på 500 kronor för heltidsanställda.

Detta i stället för de frysta löner som var ett av Svensk Handels tre viktigaste krav de drev inför förhandlingarna. Vi fick också till en helt ny skrivning för alla som tvingats in i träsket av otrygga anställningar. Något som försvårar det allra värsta utnyttjandet av otrygga anställningar men som många av oss hoppas ska öppna upp för ännu starkare skrivningar i ett nästa kollektivavtal. Vi skall också ha fått en omarbetad skrivning kring rätten till heltid och ett löfte om ett partsgemensamt projekt för fler trygga jobb.

Oavsett vad vi väntat oss, är resultatet i linje med en utveckling mot löner som det går att leva på och arbetsvillkor som kan hålla oss friska och välmående snarare än det omvända.

Och, framför allt: vi börjar redan nu organisera oss inför nästa års avtalsrörelse. Vindarna har inte bara vänt, de börjar ta fart på allvar.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se