Stäng
november 26, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Vilka krav ska vi ställa på den som gör pengar på skattemedel? Foto: Therese Sedman / SCANPIX

Bättre upphandlingar det minsta man kan begära

Vi är rätt många som är rätt tveksamma till de privata vinstdrivande utförarna i välfärden över huvud taget. En given konsekvens av hur de hanterat uppdraget. Skattepengarna har gått till fel saker och vi har inte fått det vi betalat för, i stället har företagen på olika sätt skurit ner i verksamheterna och på andra sätt försökt öka lönsamhet på bekostnad av kvalitet.

Men oavsett vad man tycker om omfattningen vet vi att det offentliga – i dag och i morgon – upphandlar för enorma summor varje år. Och då är det viktigt att diskutera också hur upphandlingarna ser ut.

Tidigare har Politism skrivit om att Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet förhandlat fram en ny text om offentlig upphandling där de slår fast att beställaren ska ställa hårda krav på utföraren vad gäller arbetsvillkor, kollektivavtal, miljöhänsyn och social hänsyn.

I Dagens Nyheter understryker Andrei Shleifer, Harvardprofessor och flitigt uppmärksammad ekonom, behovet av hårda krav från beställarens sida. Fastställda krav på kvalitet, långsiktighet och öppenhet snarare än fokus på enbart lägsta pris.
– Privata företag har vinsten som drivkraft, vilket kan dra åt fel håll om det inte ställs tillräckligt tydliga krav, säger Shleifer till DN.

Sök på Politism.se