Stäng
april 10, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Åkesson lär möta fler protester mot rasism under sin arbetsplatsturné. Foto: Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Även lärarna tar ställning mot rasism

Medan brandmän mot rasism, vårdpersonal mot rasism och flera andra yrkesgrupper i offentlig sektor nu tagit ställning i samband med Sverigedemokraternas besök på olika arbetsplatser har det varit eleverna som sagt ifrån när Sverigedemokraterna och SDU besökt olika skolor.

Men Olle Linton, gymnasielärare i ämnena historia, religion och filosofi i Stockholms kommun, startade för en tid sedan facebookgruppen ”Lärare mot rasism”. Än så länge är den förhållandevis liten och har under 500 medlemmar. Den växer dock stadigt och Politism har pratat lite med initiativtagaren.
– Där jag arbetar diskuterar vi det här dagligen, men i vissa kommuner kanske man inte har den möjligheten, säger Olle Linton och fortsätter:
– Jag vill att vi blir fler medlemmar. Tanken är att det ska vara en möjlighet för lärare runt om i landet till diskussion och reflektion. Till exempel handlar det om att kunna få backning av andra lärare. Är man den enda läraren i en skola där frågorna kommer upp väldigt ofta och där det är väldigt mycket sverigedemokrater. Då blir man väldigt ensam och väldigt utsatt.

Linton har sett hur rasismen tränger in också i den skola där han arbetar.
– Jag går runt med en liten metallskrapa och skrapar ner klistermärken från Svenskarnas parti nån gång i veckan.

Vad säger du om någon anser att ni som lärare, i och med facebookgruppen, tar för tydligt ställning mot Sverigedemokraterna som parti?
– Det här är partipolitiskt obundet, lärare mot rasism. Kan vi ta så tydligt ställning? Självklart. Vi är definitivt mot rasistiska åsikter. Det ingår i den värdegrund vi ska förmedla. Och tittar man på SD:s retorik hittar vi tydlig rasism. Det tar jag ställning emot.

När skolan han arbetar på bjuder in partier har han beslutat att alla riksdagspartier – men inga andra partier – får medverka. Därmed kommer även Sverigedemokraterna att vara välkomna. Olle Linton säger sig dock ha full förståelse för om eleverna protesterar.
– Jag beundrar eleverna i Globala och på Södra, men jag tror samtidigt att de flesta gymnasieelever utan större problem kan slå hål på SD:s argument, vilket kanske hade varit mer verksamt. Men jag förstår och sympatiserar som sagt med elevernas reaktion.

Sök på Politism.se