Stäng
december 5, 2017
Politism, redaktion
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Att stå utan pengar till mat och hyra gör ingen människa frisk

Regeringen vill minska sjukdagarna generellt i Sverige säger de. Då människor inte slutar bli sjuka och utslitna inom vård, skola och omsorg så finns det bara ett sätt för Försäkringskassan att nå det av regeringen utsatt målet som är 9.0 dagar per år och vuxen arbetare. Detta kan bara nås genom att ge avslag på sjukpenningsansökan.

Som fackligt förtroendevald i Kommunal ser jag ökningen av medlemmar som fått avslag och nekas sjukpenning som extremt oroväckande. Vårt arbete går nu alltför ofta ut på att försöka stötta och hjälpa medlemmar som är för sjuka för att arbeta men enligt Försäkringskassan för arbetsföra för att få sjukersättning. Hela försäkringssystemet är ett enda långt Moment 22.

Vi i facket kan inte hjälpa våra medlemmar mer än att lotsa dem igenom hela överklagandeprocessen – som i slutändan ändå kommer resultera i att Försäkringskassan inte ändrar sitt beslut.

Så hur fungerar systemet?

Bara att försöka förstå det kräver att man är frisk och energisk. Vi börjar med det viktigaste. De första två veckorna står arbetsgivaren för sjuklönen, efter en vecka krävs läkarintyg.
Hos arbetsgivaren är det inga problem, de godtar läkarintyget, men Försäkringskassan?
De följer en så kallad DFA-kedja. D står för diagnos, F för funktionsnedsättning och A för aktivitetsbegränsning. Om det i läkarintyget på något sätt ”brister” i denna kedja så nekas sjukpenning. Formuleringen i avslaget är att det ”inte finns några medicinska hinder för aktivitet”. Alltså kan den försäkrade enligt Försäkringskassans bedömning, trots sjukdomen, utföra ett arbete. Med någonting, någonstans.

Försäkringskassan bedömer inte hur svår sjukdomen är, de bedömer bara om personen kan tänkas utföra något slags arbete överhuvudtaget.

Om Försäkringskassan bedömer att jo då, den här person kan visst utföra något arbete, med någonting, någonstans i Sverige så har personen två val för att skydda sin SGI.
1. Gå tillbaka på ordinarie omfattning i sin ordinarie anställning
2. Anmäla sig, första vardagen efter att hen fått beslutet, till Arbetsförmedlingen.

Hos Arbetsförmedlingen bör personen ljuga och inte säga att hen är sjuk för annars hamnar man under en kod som visar att man faktiskt inte alls kan arbeta och då ryker SGI:n.

Vi har i Kommunal haft flera genomgångar och föreläsningar med informatörer från Försäkringskassan och jag slås alltid av hur kalla dessa personer krävs vara.
Att stå fullkomligt oberörd och säga att avslagen inte är nåt större problem då det bara handlar om cirka 2.5 procent av alla ansökningar tyder på en avtrubbning. Ett argument jag hört är att handläggarna ju inte kan bevilja något bara på grund av medkänsla.

Nej, medkänsla är inget som kännetecknar det nuvarande försäkringssystemet. Att bli nekad sjukersättning innebär ofta personliga tragedier för våra medlemmar. Att stå utan pengar till mat och hyra gör ingen människa frisk.

De som drabbas är 9 gånger av 10 kvinnor inom vård, skola och omsorg. Ofta med utländsk bakgrund. Kvinnor som har haft samma arbete i mer än 20 år och kanske aldrig gjort något annat. Det finns inga ”normalt förekommande” jobb för dem att byta till när de blir sjuka i sitt arbete. Hela rehabiliteringsprocessen bryts även när man får avslag på sjukersättningen om man återgår i ordinarie omfattning på sin ordinarie anställning.

Regeringen bör, speciellt nu när vi går in i ett valår, förstå att vi vet att sjukförsäkringen är en försäkring vi betalar genom att avstå lön via arbetsgivaravgiften. Det är en försäkring, det är en av grundpelarna i välfärden.

Rätten att kunna överleva och leva trots att man blir sjuk. Att det är välfärdsarbetarna som drabbas hårdast av det här systemet är inget annat än skam för en socialdemokratiskt ledd regering.

Lovisa Loan Sundman.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se