Stäng
januari 23, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Otrygghetscentralen? Foto: Johan Nilsson/TT

Att öka otryggheten för sjuka lönar sig

Sjukförsäkringen har gått sönder i Sverige. Det har vi kunnat berätta om vid flera tillfällen. Samtidigt som den rödgröna regeringen gjort flera förbättringar och reparerat sprickorna i ena änden har nya tillåtits uppstå i den andra.

Det är därför andelen som nekas sjukpenning av Försäkringskassan ökat i rasande fart de senaste åren. Det är därför läkarnas roll blivit absurd, där varje formulering i läkarintyget blivit alltför avgörande. Både Försäkringskassan och domstolarna koncentrerar sig ensidigt på exakta ordval i läkarintygen, snarare än på vad läkaren faktiskt beskriver.

En huvudorsak till de nya problemen är att regeringen pressar Försäkringskassan för att de ska få ner sjuktalen. Det har gjort att sjuka ofta får avslag på mycket märkliga grunder, med ett stort mänskligt lidande och fattiggörande av svårt sjuka som konsekvens.

Tidningen ETC visade på måndagen på ytterligare ett uttryck för jakten på lägre sjuktal. En ”medbedömargrupp” har instiftats, och deras uppgift är tydlig: Granska beslut om beviljad sjukpenning och försök hitta fall där det går att i stället ge avslag.
– Medbedömargruppen består av 4–5 handläggare, våra kollegor. De har handplockats av ledningen och är kända på kontoret för att göra fler avslag än andra, säger den anonyme handläggare som ETC har talat med.

ETC:s källa berättar även att de handläggare som ofta fattar beslut om avslag på olika sätt får fördelar på jobbet, till exempel genom lönepåslag. Ett slags bonus för att neka sjuka ersättning, alltså.

Den bilden bekräftas av ytterligare en källa som ETC pratat med.
– Jag upplevde att de som inte ifrågasatte riktlinjerna och gjorde mer strikta bedömningar utifrån grundreglerna, utan hänsyn till de undantag som finns – och därmed gjorde fler avslag – premierades framför de av oss som såg till hela bilden för den försäkrade.

På många sätt är det här helt logiskt. Om regeringen ger en myndighet ett uppdrag att få ner sjuktalen kommer de som effektivast levererar ”bättre siffror” att upplevas som duktigare på sitt jobb. Om den produkt som indirekt efterfrågas är avslag är den handläggare som producerar flest sådana den som gör sitt jobb bäst.

Det finns bara ett problem: Människorna som drabbas, de som kommer i kläm, sparkas ut, som görs fattiga.

Såhär kan vi inte fortsätta om Sverige ska var tryggt.

Sök på Politism.se