Stäng
mars 23, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Gudrun Schyman skriver tillsammans med Victoria Kawesa och Sissela Nordling Blanco på Dagens Arena. Foto: Pavel Koubek / TT

Att förbjuda organisationer leder fel

På lördagen skrev Feministiskt Initiativ en debattartikel på Dagens Arena, där de kräver att nazistorganisationer förbjuds. Och det låter ju logiskt, varför ska så vidriga organisationer vara tillåtna? Särskilt sedan FN riktat kritik mot Sverige för att vi inte förbjudit nazistorganisationer i Sverige. Särskilt sedan vi upplever den kanske största nazistiska och fascistiska offensiven sedan andra världskriget.

Men avsaknaden av förbud har goda grunder – och jag tror att Fi:s förslag leder fel.

I Sverige har den grundlagsskyddade föreningsfriheten alltid värderats mycket högt. Minsta inskränkning i den ses som ett hot. Och skepsis mot att förbjuda organisering kring vissa politiska åskådningar är väl motiverad. Frågan har också varit på tapeten återkommande, såväl 1991 som 1994 har regeringen låtit utreda frågan på olika sätt. Och 2002 skrev Miljöpartiets Gustav Fridolin en motion om att förbjuda nazistiska organisationer. Och även under förra året kom kraven på förbud i en rad debattartiklar.

De rasistiska och nazistiska uttrycken på gator och torg är dock redan förbjudna, i linje med lagen om hets mot folkgrupp. Det som behövs är alltså att man tillämpar den lag som finns, och där finns enormt mycket att förändra kring hur man arbetar. Men en ny lag, ytterligare ett avsteg från grundlagen för att bekämpa samma problem, lär inte bidra till att lösa problemet.

Lagstiftningen om hets mot folkgrupp har den nyttan att den fokuserar på individens brott – handlingarna – snarare än det mer diffusa organiserandet. Polisen bör dock prioritera upp hatbrott väsentligt och måste använda hetslagen betydligt mer. Här måste polisens regleringsbrev förändras. Där tror jag vi har betydligt större chans att få till ett effektivt arbete mot rasismen och nazismen i det offentliga rummet.

För lite mer än ett år sedan skrev Erik Rönnegård, jur. kand och tidigare polisintendent, i Dagens Juridik om hur hetslagstiftningen erbjuder stora möjligheter som inte längre används. Här hittar vi vägen framåt, Rönnegård visar tydligt hur tillämpningen förändrats över tid och varför det brister i dag.

I Frankrike har man, med en organisationsförbudslag som införts för att stoppa nazister, bland annat förbjudit en grupp organiserade antisemitiska svarta nationalister och en organisation som förespråkar sharialagar – medan Front Nationals Jean-Marie Le Pen kallar förintelsen för en ”detalj” och ändå ostört kan sitta i EU-parlamentet som om inget hänt. Och även om de organisationer som förbjudits är förkastliga dårklubbar är tillämpningen ett uttryck för hur användningsområdet för den här typen av lagstiftning förändras och utvidgas i politikens och polisens händer.

I Tyskland har man förbjudit ett antal partier, men det största nazistpartiet i landet, NDP, finns kvar ändå.

Gränsdragninsproblematiken med en lag av den typ Fi efterfrågar är uppenbar för alla. När är en organisation nazistisk ”nog” för att förbjudas? Vad är det som avgör om till exempel Svenskarnas Parti ska förbjudas eller inte? Bör de fortsätta förbjudas hur de än formulerar sitt partiprogram?

FN-konventionen som Fi hänvisar till rör ”rasistiska organisationer”, inte specifikt nazistiska. Ska lagen i så fall sättas in mot rasistiska Sverigedemokraterna? Eller ska de få finnas kvar? Blir det i så fall ett kvitto på att de inte är rasistiska?

Är det verkligen en framkomlig väg att bekämpa SD genom att förbjuda dem? Nej, jag tror inte att Fi vill förbjuda Sverigedemokraterna, men det illustrerar problematiken, och det är svårt att se hur lagen skulle landa rätt även om den inriktade sig exklusivt på nazistisk organisering.

Förespråkar man, som Fi, att nazistiska partier ska förbjudas bör man kunna peka på länder där lagen varit effektiv och fungerat som man önskar. Annars finns risken att man förespråkar en ineffektiv lag som i värsta fall kan komma att användas för att förbjuda misshagliga organisationer i allmänhet.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se