Stäng
februari 13, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Ortorexi är en ätstörning som sällan syns utanpå, men som innebär en tvångsmässig fixering vid mat och träning. Foto: Isabell Höjman / TT

Ätstörningar är en dödlig folksjukdom

Det syns inte alltid utanpå, och personen kan se både tjock, smal eller vältränad ut. Men ätstörningar i olika former ökar, framför allt bland unga. De kan vara så unga som tio år. Samtidigt tror man att det bara är tio procent av de drabbade som får en diagnos och behandling. Alla andra får klara sig själva.

Aftonbladet och Inizio har nyligen gjort en granskning av ätstörningar i Sverige – ”Landet ätstörd”. Granskningen visar att var tredje svensk är missnöjd med sin kropp, och var tionde svensk anser sig lida av någon ätstörning.

Det är en viktig granskning, för det finns siffror om ätstörningar som gör en livrädd. Medan hjärt- och kärlsjukdomar och stroke blivit mindre farliga, så har dödligheten vid anorexi stått still eller ökat. Risken att dö bland unga kvinnor som drabbas av anorexi är sex till nio gånger högre än hos ”normalbefolkningen”.

Det som länge ansetts trigga ätstörningar har varit bantning, men i dag verkar träning vara en av de största orsakerna bland de som insjuknar. Men Ortorexi – som bland annat innebär ett tvångsmässigt behov att kontrollera mat och träning, har inte hunnit bli en medicinsk diagnos. Och om det inte finns någon diagnos, finns heller inte samma rätt till hjälp och inte samma kunskap kring behandling.

Det finns många myter kring ätstörningar och vilka som drabbas. Men enligt forskning drabbas människor oavsett kön och bakgrund. Unga kvinnor sticker ut i statistiken, men det beror också på att det anses vara en ”kvinnosjukdom” och att män känner större skam kring att söka hjälp.

Därför är Aftonbladets granskning viktig. Att uppmärksamma och sprida kunskap kring en grupp psykiska sjukdomar som det fortfarande är så tabubelagt att ens prata om. Men varför är satsningarna långt ifrån tillräckliga på området? När det handlar om sjukdomar som framförallt drabbar unga kvinnor så har både forskning och sjukvård tendens att prioritera ned dessa. Nu är det dags att vända den trenden.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se