Stäng
februari 5, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Mette Fredriksen, partiledare för Socialdemokraterna i Danmark. Kan nya strategin leda till ännu ett uselt valresultat? Foto: Heiko Junge / TT

Asylrätten försvinner för att minnet av historien bleknar

Migranter fortsätter att ta sig till Europa i en desperat jakt på trygghet, frihet och ett bättre liv. På fredagsmorgonen började döda kroppar spolas upp på en strand i Libyen. 90 människor som försökt ta sig till Europa befaras ha omkommit när båten förliste. De vet naturligtvis att resan är riskfylld. Men stannar de i Libyen finns i stället risken att de dödas där, eller att de säljs som slavar.

Når de Europa möter de några av världens rikaste länder – och en politik som gör allt för att hindra dem från att komma hit. De misstänkliggörs, hatas, hotas och attackeras. De får beskedet att vi inte har råd eller rum.

När Sverige gjorde den stora omsvängningen i flyktingpolitiken 2015 motiverades det ofta med att andra europeiska länder därmed skulle tvingas ta större ansvar. När vi gör våra gränser svårare att passera kommer länder med en lika restriktiv politik att förmås göra mer. Så lät resonemanget då. Vi var många som ifrågasatte den logiken, och vi har tyvärr fått rätt.

Det som i stället hänt är att fler och fler länder stänger sina gränser allt mer.

Vi som varnade för att asylrätten står på spel avfärdades som naiva. Men vi har tyvärr fått rätt.

Ett exempel finns i de svenska Moderaterna, som inte längre erkänner de mänskliga rättigheterna fullt ut. Nu går även de danska Socialdemokraterna i samma riktning: Möjligheten att söka asyl på plats i Danmark ska avskaffas helt. Det kommer partiet att meddela när de presenterar sin nya migrationspolitik i dag, avslöjar DR. Den som söker asyl ska i stället sättas i läger i Nordafrika i väntan på sitt besked. Får de ett positivt besked ska de ändå inte släppas in i Danmark – utan i stället placeras i andra läger, som FN ansvarar för.

Tänk så många gånger vi lovat att aldrig glömma, att aldrig tiga och att aldrig sluta berätta. Trots det ser vi nu hur asylrätten – som vilar på erfarenheterna av andra världskriget och förintelsen – monteras ned. Det finns ingen anledning att tro att de danska sossarna är de sista som föreslår den här typen av omförhandling av våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Tvärtom bör vi börja betrakta 2010-talet som det decennium där våra rättigheter började avskaffas för att tillfredsställa tillfälliga opinionsströmningar.

Värt att notera är att att Socialdemokraterna i Danmark under lång tid skärpt sin migrationspolitik samt förändrat sin syn på invandring, integration och nationalism av just opinionsskäl. Utan att det för den sakens skull gett dem någon utväxling i valresultat. Tvärtom har S i Danmark stadigt tappat stöd i takt med den förändrade politiken, i val efter val, medan andra partier som ständigt vill se hårdare flyktingpolitik vinner makt.

Det där är värt att fundera på för alla socialdemokratiska partier. Att vackla i frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter är inte bara historielöst och hänsynslöst – det är dessutom otaktiskt. Kanske biter det sista argumentet när de första så ofta lättvindigt viftas bort.

Sök på Politism.se