Stäng
mars 9, 2016
Politism, redaktion
Har en flykting fortfarande rätt att söka asyl i Europa? Foto: Manu Brabo/AP/TT

Asylexpert: ”Vem ska skickas tillbaka till Turkiet?”

Den 7 mars samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera flyktingsituationen med Turkiets premiärminister.

Enligt det uttalande som hade förberetts innan mötet skulle Turkiet ”godta ett skyndsamt återvändande av alla migranter som inte behöver internationellt skydd och som reser över från Turkiet till Grekland”.

Detta åtagande gällde migranter som antingen inte vill söka asyl i EU eller som fått avslag på sin asylansökan. EU-kommissionen hade redan tidigare bekräftat att Grekland påbörjat återsändandet av 308 migranter till Turkiet. Så långt ordning och reda.

Under sittande möte presenterade Turkiet ytterligare förslag som därefter inkluderades i uttalandet från EU:s stats- och regeringschefer. Grekland ska med stöd av övriga EU-länder ”återsända alla nya irreguljära migranter som reser över från Turkiet till de grekiska öarna”.

Så som det är formulerat avser förslaget samtliga migranter, oavsett ursprungsland och eventuellt skyddsbehov.

Därmed fråntas de möjligheten att söka och beviljas asyl i EU.

Under den kommande veckan ska Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ”utarbeta detaljerna” tillsammans med Turkiet.

För att förslaget ska vara förenligt med asylrätten och EU:s asyllagstiftning krävs att Turkiet kan anses som ett ”säkert tredjeland” för asylsökande. EU:s asylprocedurdirektiv ställer upp en rad villkor för detta, bland annat att ”Sökanden har möjlighet att ansöka om flyktingstatus och, om de befinns vara flyktingar, erhålla skydd i enlighet med Genèvekonventionen”.

Turkiet har skrivit under Genèvekonventionen (FN:s flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll) men med en så kallad ”geografisk begränsning” till ”händelser som inträffat i Europa”.

Detta innebär att till exempel syrier, irakier, eritreaner och afghaner som flyr situationen i sina hemländer inte har möjlighet att ansöka om flyktingstatus och få skydd i enlighet med konventionen i Turkiet. Därmed kan Turkiet inte anses vara ett ”säkert tredjeland” för dessa och andra asylsökande från länder utanför Europa.

I uttalandet från EU:s stats- och regeringschefer finns en passus om att i förhandlingarna mellan EU och Turkiet ”kommer unionslagstiftningen och internationell rätt att respekteras”.

Det återstår därför att se hur slutresultatet kommer att se ut. EU:s ledare träffas åter den 17-18 mars för fortsatta diskussioner.

Rickard Olseke, expert i migrations- och asylfrågor.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se